Информационные системы судебных органов

У цій підсистемі реалізовано функції зарахування особи до штату суду, звільнення та просування по службі в межах установи з подальшим автоматичним оновленням особових карток. На основі даних підсистеми можливе автоматичне одержання таких форм звітності: форма 1-КЮ (державна статистична звітність про склад суддів і апарату Верховного Суду України); форма 9-ДС (державна статистична звітність про склад державних служ­бовців Верховного Суду України); штатна книга; звіти про стан штатного розкладу. Впровадження зазначеної системи здійснюється з урахуванням можливого майбутнього кадрового обліку всього суддівського корпусу України. Довідкові системи, які забезпечують відбір та перегляд раніше підготовленої інформації — «Законодавство», «Закон», «Суди України». Система «Судові рішення». Завдяки застосуванню цієї системи має бути забезпечено нагромадження інформації щодо судової практики і створено умови для її подальшої аналітичної обробки, зокрема для багатокритеріального аналізу та узагаль­нення. Для вирішення цього завдання створено базу даних судової практики, де кожне судове рішення класифіковано за розробленими класифікаторами, пов’язано з проходженням відповідної справи та доповнено матеріалами узагальнення судової практики. Така база даних містить рішення Верховного Суду України з 1998 року
За допомогою спеціально розроблених засобів упроваджується механізм передавання даних з оперативної системи «КАРС». Реалізація OLAP-системи на основі цієї бази даних вимагає створення єдиних форматів процесуальних документів — чим більш формалізованим буде документ, тим більше можливостей буде для його автоматизованого оброблення. З урахуванням найперспективніших стандартів представлення документів і відповідних засобів їх оброблення та відображення вже розпочато роботи зі створення схем документів судової практики у форматі XML.

3. Типові автоматизовані робочі місця судів загальної юрисдикції

Інформатизація органів судової влади вимагає створення типових інформаційних систем, основу структури яких складають автоматизовані робочі місця працівників судів, об’єднані у локальні обчислювальні мережі. Перелік таких АРМ наведено нижче.

Типові АРМ Верховного суду України, Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних і прирівняних до них судів: голови суду, заступника голови суду з кримінальних справ, заступника голови суду з цивільних справ, судового розпорядника, начальника приймальні суду, канцелярії судової колегії 1-ї інстан­ції з кримінальних справ, завідувача канцелярією суду 1-ї інстанції, секретаря суду, канцелярії судової колегії 1-ї інстанції з ци­вільних справ, секретаря судової колегії 2-ї інстанції, завідувача канцелярією, відповідального секретаря 2-ї інстанції, канцелярії 2-ї інстанції з цивільних справ, провідного фахівця із судової статистики суду, завідувача канцелярією — відповідального секретаря Президії суду, секретаря судової колегії — секретаря керівництва, канцелярії судової колегії 2-ї інстанції з кримінальних справ, канцелярії Президії суду, судді, секретаря судового засідання в карному процесі, старшого консультанта групи нагляду суду, консультанта групи нагляду суду, консультанта групи виконання рішень суду, секретаря судового засідання в цивільному процесі, секретаря експедиції, архіву суду з обліку та збереження кримінальних справ, архіву суду з обліку та збереження цивільних справ, консультанта суду з кодификації законодавства (кодифікатора), консультанта суду з інформатизації.

Типові АРМ районних (міських), окружних (міжрайонних), міжобласних та прирівняних до них судів: голови суду, заступника голови суду, секретаря голови суду, судового розпорядника, завідувача канцелярією суду, канцелярії з цивільних справ, канцелярії з кримінальних справ, консультанта суду, судді, секретаря судового засідання з цивільних справ, секретаря судового засідання з кримінальних справ, експедиції, архіву зі збереження цивільних справ, архіву зі збереження кримінальних справ, архіву зі збереження адміністративних матеріалів, інформаційно-правового

1 2 3 4 5 6 7 8 9