Информационные системы судебных органов

будь-який період за визначеними формами з можливістю їхньої подальшої модифікації без залучення програмістів, видачі довідок і запитів за довільною формою для всіх користувачів, що мають доступ до цієї інформації.
  • Усі АРМ працюють з єдиною базою даних, що дає змогу: забезпечити введення в базу даних інформації там, де вона виникає;
  • реалізувати принцип колективної роботи в мережі, що виключає повторне введення даних; зберегти службові функції співробітників, закріплені за ними посадовою інструкцією з діловодства.

АРМ керівників суду мають доступ до інформації з усіх підрозділів суду в режимі перегляду і контролю за діяльністю його співробітників і діловодства в цілому. Голова суду або канцелярія за його дорученням у будь-який момент можуть одержати відомості про справи, призначені до слухання на певний період, про призупинені або відкладені справи, про справи, що їх не здали у канцелярію, про результати розгляду справ.

АРМ адміністратора координує роботу всіх підрозділів, має функції резервного копіювання, відновлення даних, відповідає за розмежування доступу, контроль за «зовнішніми» користувачами системи, створення додаткових запитів до БД за вимогою керівництва суду, має функції супроводження єдиних каталогів БД. «Віддалені» користувачі з метою підвищення секретності і захищеності інформації мають доступ тільки до сервера додат­ків у режимі перегляду, без права доступу до основної бази даних.

5. Автоматизоване робоче місце судового виконавця

Автоматизована технологія виконавчого судового виробництва являє собою трирівневу систему, основним елементом якої є АРМ судового виконавця

Такий АРМ, підімкнений до ЛОМ свого підрозділу або працюючий автономно, є типовим і призначений для занесення інформації із судового виробництва, формування всіх необхідних документів з виконавчого виробництва, видачі довідок і підготовки статистичної звітності. В ІС виконуються такі функції:

  • первинний облік виконавчих документів, прийнятих від стягувача, прокурора, осіб, які мають право звертатись до суду із заявами на захист прав та інтересів, що охороняються законом, органів Антимонопольного комітету України і т.  ін. (реєстрація);
  • оформлення і ведення виконавчого виробництва; оформлення документів виконавчого виробництва з питань конфіскації, обліку, оцінки, збереження та реалізації арештованого майна боржника;
  • ведення фінансових документів у рамках виконавчого вироб­ництва;
  • закінчення виробництва та оформлення відповідних документів;
  • ведення книг обліку виконавчого виробництва; пошук і вибір записів з бази даних;

ведення обліково-статистичних документів. Виконавчі документи, що надійшли у підрозділ судових приставів, реєструються діловодом або особою, що відповідає за реєстрацію в книзі обліку виконавчих документів, у порядку їхнього надходження з присвоєнням номера (цей номер згодом присвоюється виконавчому виробництву). Реєстрація нового виконавчого документа може відбуватись у двох режимах залежно від зроблених настроювань:

користувач (старший судовий пристав) сам визначає пристава-виконавця з конкретного виконавчого виробництва; до початку реєстрації виконавчого документа система пропонує перелік адрес (ділянок); після вибору користувачем адреси, зазначеної у виконавчому документі (місця виконання) автоматично визначається номер виконавчого виробництва і виконавець, усі дані заносяться у картку. Судовий пристав-виконавець при одержанні виконавчих документів перевіряє їх дійсність і наявність усіх необхідних реквізитів, а також терміни пред’явлення їх до виконання. За результатами перевірки судовий пристав-виконавець виносить постано­ву про порушення виконавчого виробництва, або про повернення виконавчого документа. Якщо порушення були допущені в оформ­ленні виконавчого листа, то призначається

1 2 3 4 5 6 7 8 9