Информационные системы судебных органов

термін для їх усунення. Картка обліку заводиться на одного боржника і може містити інформацію щодо кількох стягувачів. У разі порушення виконавчого виробництва система дає змогу зв’язати різні виробництва, іншими словами — «зв’язати» між собою кілька карток для зручності роботи. Документи формуються на основі закладених шаблонів і введених даних з усіма реквізитами типових форм. У необхідних випадках у документи вводяться додаткові реквізити, обумовлені характером дій із проведення виконавчого виробництва.

Якщо строк добровільного виконання судових рішень минув, судовий виконавець стягує суму виконавського збору (система автоматично розраховує цю суму) і готує необхідні на цьому етапі документи.

У процесі оформлення документів з питань арешту майна борж­ника реєструється все арештоване майно зі справи. Основою може бути як попередній опис, так і акти арешту. Указуються реквізити актів арешту майна, детальний опис майна з наступною реалізацією. Оцінка всього майна проводиться автоматично за всіма одиницями описаного майна. Судовий виконавець може відкласти, призупинити або відстрочити виконавчі дії у випадках, передбачених законодавством. У всіх цих випадках виноситься відповідна постанова або оформлюється інший необхідний документ, копії якого передаються боржнику, стягувачеві та органу, що видав виконавчий документ. Система автоматично розраховує термін перебування справи у виробництві з урахуванням призупинень і відстрочок виконавчих дій

За умов, передбачених законодавством, судовий виконавець формує постанову про закінчення виконавчого виробництва, копії якої передаються боржнику, стягувачеві та органу, що видав виконавчий документ. В ІС закінчення виконавчого виробництва фіксується введенням даних про результати і дати закінчення, прізвища виконавця, фактично стягнених сум з можливістю формування документів, що відносяться до стадії закінчення. Якщо справа перебувала на контролі, ведеться хронологія результатів перевірки контролюючою організацією. Також реєструються витрати на здійснення виконавчих дій, накладені штрафні та інші санкції за невиконання виконавчого документа.

Видача грошових сум стягувачам може проводитись шляхом виписки іменного чека на ім’я стягувача — фізичної особи або особи, яка має доручення, або платіжного доручення на перерахування стягнених сум організації-стягувачеві. Система реєструє всі сформовані платіжні документи.

Для контролю і перевірки руху коштів, що надходять у тимчасове розпорядження підрозділу судових виконавців відповідальною особою ведеться книга обліку депозитних сум. Дані до цієї книги вводяться на підставі виписки з банку, де відкрито відповід­ний рахунок. Для узагальнення практики виконавчого виробництва і формування статистичної звітності передбачаються можливості пошуку даних за різними реквізитами, наприклад, за прізвищем (назвою) боржника; ведення облікових карток («Обліково-статистична картка за поточним виконавчим виробництвом», «Коротка довідка щодо поточного виконавчого виробництва») і журналів («Книга обліку виконавчих виробництв», «Алфавітний покажчик боржників», «Алфавітний покажчик стягувачів» «Зональна книга обліку виконавчих виробництв», «Книга обліку арештованого майна» та ін. ); формування звітних форм.

6. Функціональні підсистеми ІС державної судової адміністрації

ІС державної судової адміністрації призначена для забезпечення реалізації функцій Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь державної судової адміністрації — організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи відповідно до Закону України «Про судоустрій України»[1]. Організаційне забезпечення діяльності судів відповідно до цього Закону становлять заходи фінансового, матеріально-технічного, кад­рового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9