Информационные системы судебных органов

style="text-align: ІС державної судової адміністрації відповідно до організаційної структури і повноважень відповідних органів має містити такі типові функціональні підсистеми:

1) «Керування» — підсистема підтримки прийняття рішень і контролю їхнього виконання в системі державної судової адміністрації;

2) «Адміністрування» — підсистема організаційного забезпечення діяльності судів і територіально-об’єктного контролю. У підсистемі організується узагальнення даних територіально-об’єктного контролю з усіх видів забезпечення діяльності судів;

3) «Фінанси» — підсистема фінансового забезпечення діяльності судів і органів державної судової адміністрації. Підсистема включає засоби програмного та інформаційного забезпечення бух­галтерського обліку і звітності, обробки оборотних балансів і формування зведеної звітності судів загальної юрисдикції та органів державної судової адміністрації; комплекс програм і баз даних для задач економічного аналізу і прогнозування різних ситуацій; комплекс засобів, які забезпечують вирішення задач фінан­сування судів і органів державної судової адміністрації, обліку виділених фінансових коштів, розрахунку заробітної плати, формування бюджету і контролю його виконання;

4) «Ресурси» — підсистема автоматизованого вирішення задач матеріально-технічного (ресурсного) забезпечення діяльності судів. У підсистемі організується автоматизований облік інформації про норми забезпечення, потреби, наявність і рух різних ресурсів у судах і органах державної судової адміністрації;

5) «Право» — підсистема інформаційно-правового забезпечення діяльності судів і органів державної судової адміністрації з організацією доступу до систем правової інформації а також веденням баз даних із судової практики; «Статистика» — підсистема судової статистики;

6) «Діловодство» — підсистема автоматизованого діловодства і документообігу судів і органів державної судової адміністрації;

7) «Кадри» — підсистема автоматизованого вирішення задач керування кадрами. У підсистемі реалізуються задачі кадрового забезпечення діяльності судів і органів державної судової адміністрації, задачі соціального забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, членів їхніх родин і державних службовців. Створюються та оновлюються бази даних «Штатний розклад», «Кадри», «Соціальне страхування»;

8) «Будівництво» — підсистема автоматизованого вирішення задач капітального будівництва, експлуатації будинків і споруджень судів та органів державної судової адміністрації;

9) «Навчання» — підсистема дистанційного навчання працівників судів і органів державної судової адміністрації;

10) «Контроль» — підсистема автоматизованого вирішення кон­трольно-ревізійних задач;

11) «Звернення» — підсистема обліку звернень громадян, обробки повідомлень і контролю виконання доручень;

12) «Взаємодія» — підсистема взаємодії з органами державної влади і доступу до єдиної інформаційної бази;

13) «Співробітництво» — підсистема інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва;

14) «Техдопомога» — підсистема технологічного і методичного забезпечення роботи судів і органів державної судової адміністрації.

ІС державної судової адміністрації має бути реалізована відповідно до принципів відкритих систем на базі інтранет-технологій. Перелічені функціональні підсистеми мають передбачати поєднання за вертикаллю інформаційної взаємодії — від первинного джерела інформації до центрального апарату.

1 2 3 4 5 6 7 8 9