Информационные системы законодательных органов

на табло, екран головуючого та в мережу; комутація мікрофонів під час виступів народних депутатів з робочих місць; висвітлення на табло інфор­мації про виступаючого на сесії з відліком часу його виступу та сумарного часу, виділеного на розгляд конкретного питання;АРМ «Секретер» призначений для формування черг на виступ з трибуни з будь-якого питання, включеного до затвердженого переліку питань порядку денного, та висвітлення оголошень на табло у сесійному залі;АРМ «Діагностика» безперервно приймає потік інформації з пультів народних депутатів, проводить його обробку та аналізує технічний стан пультів;АРМ «Головуючий» приймає аналітичну інформацію про результати голосувань, реєстрацій, списки народних депутатів, які записались на виступ з трибуни і з місця, анкетні дані народних депутатів, сумарний час виступів представників фракцій і груп;АРМ «Депутат» складається з інформаційно-довідкової системи про склад депутатського корпусу та програми оброблення та відображення інформації про результати поіменних реєстрацій та голосувань.

До складу системи «РАДА» також входять пульти народних депутатів, призначені для реєстрації, голосування, запису на виступ та забезпечення виступів з місця, і демонстраційні табло. На табло висвітлюються дані про виступаючого; відлік часу для виступу; результати реєстрації, голосувань та поіменних голосувань, згрупованих за фракціями та групами; відлік часу, відведеного на розгляд конкретного питання; графіки, таблиці та оголошення.

Склад і зв’язки між елементами інформаційно-технічного комплексу «РАДА» ілюструє рис. 1.

Вхідною інформацією системи є анкетні дані народних депутатів, перелік зареєстрованих в Україні партій, перелік фракцій та груп народних депутатів Верховної Ради, перелік постійних комітетів Верховної Ради України.  

Рис. 1

Структура інформаційно-технічного комплексу «РАДА»

Вихідна інформація комплексу така:

 • результати поіменних реєстрацій народних депутатів;
 • загальні результати відкритих (не поіменних) голосувань;
 • результати поіменних реєстрацій народних депутатів з групуванням за фракціями та групами;
 • результати поіменних голосувань, у тому числі з групуванням за фракціями та групами і за результатами голосування;
 • результати голосування фракцій та груп під час поіменного голосування;
 • результати поіменних голосувань конкретного народного депутата за певний період часу; списки народних депутатів за їх належністю до партій, фрак­цій та груп, постійних Комітетів Верховної Ради України;
 • списки народних депутатів, записаних на виступ з трибуни, статистика виступів народних депутатів з трибуни і з місця;
 • аналітично-експертна інформація, оголошення і повідомлення, що висвітлюються на табло у сесійному залі та в холі;
 • табель присутності народних депутатів України на пленарних засіданнях за день і за місяць;
 • стенограми засідань Верховної Ради України з результатами проведених голосувань у роздрукованому вигляді та у вигляді бази даних «Стенограми», що зберігається у складі Електронного інформаційного бюлетеня;
 • роздруковані тексти виступів народних депутатів України на пленарних засіданнях за конкретний період.

Інформаційні зв’язки системи «РАДА» зображено на рис. 2.  

Рис. 2. Інформаційні зв’язки системи «РАДА»

Поіменна реєстрація проводиться біля столів реєстрації за особистим підписом народного депутата з пред’явленням посвідчення. Водночас реєстратор вводить номер електронної картки народного депутата, який реєструється, до системи «РАДА». Народні депутати, які запізнилися на засідання, можуть протягом даного засідання зареєструватися в електронній системі біля столів реєстрації.

1 2 3 4 5 6 7 8