Информационные системы законодательных органов

Інформація про кількість зареєстрованих депутатів постійно висвітлюється на моніторі головуючого, а також може бути висвітлена на табло у сесійному залі. Може бути висвітлений і список незареєстрованих депутатів. Якщо депутат не зареєструвався, інформація про його перебування на пленарному засіданні у системі «РАДА» буде відсутня і він не зможе користуватись пультом на робочому місці в залі. Дані реєстрації є підставою для нарахування виплат за час роботи депутата на пленарних засі­даннях.

Для роботи з системою «РАДА» кожному народному депутатові видається персональна картка, за допомогою якої він може підмикатися до системи на будь-якому робочому місці у залі засідань, обладнаному пультом. Протягом усього часу роботи депутата в сесійному залі картка має залишатись у гнізді пульта.

Голосування здійснюється під час появи на табло спеціальної заставки з відліком часу і звукового супроводження натисканням на пульті кнопки «Слово з трибуни» та однієї з кнопок «За», «Проти» або «Утримався». Результати голосування висвітлюються на табло.

Записатися на виступ з місця можна за допомогою кнопки пульту «Слово з місця» після оголошення головуючим і висвітлення на електронному табло напису «Проводиться запис на виступ із місця». Черговість виступу народного депутата не залежить від часу натискання кнопки, оскільки система визначає її за допомогою генератора випадкових чисел. За рішенням Верховної Ради черга на виступ може формуватись залежно від належності депутатів до фракцій. Сформовані черги передаються на монітор головуючого і можуть висвітлюватись на табло в сесійному залі. При наданні головуючим слова з місця «РАДА» висвітлює на табло відомості про депутата, який виступає, вмикається мікрофон і на пульті депутата засвітлюється лампочка. Після закінчення виступу лампочка гасне і мікрофон вимикається

Запис на виступ із трибуни для обговорення будь-якого питання порядку денного здійснюється на основі відповідних заяв на ім’я головуючого, що подаються до Секретаріату після затвердження розкладу розгляду питань на пленарних засіданнях поточного чи наступного тижня. У порядку надходження вони заносяться до комп’ютерної бази даних, а депутатові повідомляється його номер у списку. Прийом заяв припиняється у момент оголошення головуючим початку обговорення даного питання. Слово для виступу надає головуючий на засіданні в порядку, визначеному регламентом. Перелік записаних на виступ може бути висвітлений на електронному табло перед початком обговорення.

Об’яви з питань парламентської діяльності висвітлюються на електронному табло за поданням у письмовій формі керівниками комітетів та уповноваженими представниками депутатських фрак­цій до Секретаріату Верховної Ради України.

3. ІС «Законопроект»

ІС «Законопроект» обслуговує процес розроблення законодавчих актів — реєстрацію початкового варіанта; вивчення проблеми, що потребує правового регулювання; збирання пропозицій та необхідної інформації із зовнішніх джерел; формування законопроектів; кінцеве юридичне оформлення. Система дає змогу залучати до твор­чого процесу фахівців-виконавців і зацікавлених осіб, які бажають або зобов’язані працювати з документами, що проходять експертизу, а згодом дістають оцінку під час голосування народних депутатів.

Повнотекстові бази ієрархічної структури ІС «Законопроект» містять тексти законопроектів, порівняльні таблиці, інформаційні матеріали законотворця. Через технологію ведення «Електронного інформаційного бюлетеня» (див. далі) забезпечується доступ корис­тувачів до еталонної бази «Закони та підзаконні акти України». До системи входять три інформаційно-аналітичні комплекси.

Інформаційно-аналітичний комплекс планування законотворчої роботи «ПЛАН» призначений

1 2 3 4 5 6 7 8