Информационные системы законодательных органов

для оперативного формування перспективних та оперативно-календарних планів роботи Верховної Ради України та її підрозділів. Комплекс є ефективним інструментальним засобом, за допомогою якого можна працювати з банком законодавчих пропозицій та нормативно-правових актів, що підлягають розгляду на сесіях і в комітетах Верховної Ради України. Комплекс «ПЛАН» обслуговує керівництво Верховної Ради України, народних депутатів України, підрозділи апарату Верхов­ної Ради України, що планують законотворчу діяльність, та ін.

Використання цього комплексу забезпечує:

 • вибір законопроектів для формування річного плану законодавчої діяльності Верховної Ради України;
 • вибір законопроектів для формування сесійного плану законодавчої роботи Верховної Ради України;
 • щомісячне планування законодавчої роботи комітетів Верховної Ради України;
 • гнучкий механізм перегляду законопроектів, що дає можливість їх вибору за тематикою (відповідно до рубрикатора) та за вказаним упорядкуванням рейтингової ваги законопроектів згідно з оцінками експертів;
 • проведення робіт з оновлення даних про законопроекти на загальному сервері.

Також «ПЛАН» надає можливість фахівцям з економіки та права виконувати аналітичну роботу із законопроектами, використовуючи інформацію, що міститься в базі даних.

Вхідною інформацією комплексу «ПЛАН» є інформація про законопроекти, що зберігаються на загальному сервері комп’ю­терної мережі Верховної Ради України, та дані щодо кожного законопроекту: повна назва; номер та дата реєстрації; номер та дата рішення, що є підставою для внесення до плану; тип законопроек­ту (проект закону, пропозиція, постанова); позначення новизни (новий законопроект або зміни до існуючого); суб’єкт законодавчої ініціативи; головний комітет Верховної Ради України; відповідальний виконавець (народний депутат); комітети та підрозділи; рубрикатор; назва; орієнтовна дата виконання.

Результатом функціонування комплексу «ПЛАН» є план законодавчих робіт на рік; план законодавчої роботи комітетів Верховної Ради України на сесію; щомісячні плани роботи Верховної Ради України.

Комплекс «ПЛАН» складають кілька програм: «ПЛАН», «Законопроекти», «Рейтинг», «Поновлення даних». Зокрема, програ­ма «Рейтинг» формує плани законодавчої діяльності на рік, сесію та чергове пленарне засідання на основі рейтингової ваги законопроектів, визначених народними депутатами.

 1. Система «Реєстрація та контроль проходження законопроек­тів Верховної Ради України» призначена для автоматизації відповідних робіт з відстежуванням відповідності регламенту та порядку денному.

Система дає змогу:

 • реєструвати законопроекти із здійсненням вхідного контролю за типами документів;
 • вести список законопроектів, унесених до плану;
 • зв’язувати зареєстровані законопроекти із законопроектами з числа запланованих;
 • вести контроль за законопроектом на всіх етапах його проходження з відстежуванням за регламентними термінами виконання кожної операції;
 • вести загальносистемні та локальні довідники системи;
 • динамічно змінювати маршрути та технологічний регламент проходження законопроектів;
 • шукати законопроекти (або їх перелік) за різноманітними критеріями та умовами пошуку;
 • впорядковувати за бажаними критеріями картотеки законопроектів;
 • робити довільні вибірки з виводом їх на зовнішні пристрої (текстовий файл, друкувальний пристрій);
 • зберігати в архіві картотеки законопроектів з можливостями пошуку та впорядкування;
 • робити дзеркальні копії інформаційної бази на зовнішні носії інформації та забезпечувати її відновлення в аварійних випадках;
 • працювати з широким набором сервісних функцій (календар, записна книжка, калькулятор).

Найбільш відчутний економічний ефект від впровадження системи одержується при її використанні у локальній мережі, що дає можливість вести єдину інформаційну базу. Обсяг інформації, що її можна ввести

1 2 3 4 5 6 7 8