Информационные системы законодательных органов

у систему, обмежений тільки фізичними характеристиками апаратних засобів.
 1. Інформаційний комплекс «Законотворець» призначений для підготовки законопроектів і порівняльних таблиць (формування, коригування, порівняння, аналізу) з метою їх розгляду та обговорення на пленарних засіданнях. Комплекс використовують народні депутати України, їхні помічники та апарат комітетів Верховної Ради України.

У процесі роботи інформаційний комплекс «Законотворець» виконує такі автоматизовані функції:

 • підготовка тексту проекту закону;
 • автоматична структуризація тексту;
 • завантаження структурованого тексту проекту закону в базу даних;
 • введення та завантаження в базу даних автоматично впорядкованого масиву зауважень та висновків комітетів до проекту закону;
 • постатейний розгляд проекту закону з аналізом і врахуванням усіх пропозицій та зауважень, що надійшли до будь-якої статті;
 • розгляд альтернативних варіантів одного й того самого закону та встановлення співвідношень між текстами;
 • формування та друкування порівняльних таблиць до одного й того самого проекту та таблиць співвідношень до альтернативних проектів для розгляду в комітетах та робочих групах;
 • формування та друкування тексту остаточної редакції.

Вхідною інформацією комплексу є проект закону, який вноситься на розгляд Верховної Ради України, і тексти альтернативних проектів. Вихідною інформацією є порівняльні таблиці, таблиці співвідношень і текст остаточної редакції закону, ухваленого на сесії Верховної Ради України.

4. Електронний інформаційний бюлетень

Електронний інформаційний бюлетень — це ряд упорядкованих баз даних, орієнтованих на інформаційне забезпечення законотворчої діяльності і призначених для ведення, тиражування і використання електронної бібліотеки бюлетенів роботи Верховної Ради України. Він містить регламент Верховної Ради України, розклад засідань Верховної Ради України, стенограми, тексти законопроектів, нормативні акти України, законодавство країн світу, програми народних депутатів України, фахівці-розробники законопроектів, органи влади; огляд подій

Основним джерелом даних для баз електронного бюлетеня є «Справа законопроекту» та документообіг Верховної Ради України. Основними принципами вибору джерел даних є відкритість, офіційність на кожному етапі життєвого циклу законотворення, обґрунтованість доведення даних до користувача з метою підвищення відкритості та демократизації суспільства, надійність джерел, можливість розширення джерел даних без суттєвих трудовитрат на переструктуризацію баз даних (адаптивність).

В «Електронному інформаційному бюлетені» вибрано ієрархічну модель баз даних. Це зумовлюється вимогами простоти і швидкості доступу до повнотекстових неструктурованих документів різного змісту.

Дерево декомпозиції ієрархічної моделі побудовано авторами на підставі аналізу реальних запитів користувачів на ту чи іншу інформацію у ході законотворчого процесу. Ієрархічна індексація відбиває частоту та кількість звернень до того чи іншого виду даних. Користувачеві також надається можливість працювати з деревом документів у власній базі — створювати, знищувати, редагувати, переміщати вітки дерева.

Система пропонує такі варіанти організації пошуку потрібного документа:

 • пошук за деревом ведеться серед тих віток дерева, що їх позначив користувач. Можна здійснити пошук за ключовим словом, за контекстом в назві або в тексті, за датою; пошук за закладками ведеться серед текстів бази даних, які користувач позначив закладкою;
 • пошук за картотекою ведеться в межах усієї бази даних (не всі документи, наявні в базі даних, вносяться до картотеки). Для пошуку можуть задаватись такі атрибути документа: орган видання і тип, слово з назви, реєстраційний номер, дата підписання, номер і
1 2 3 4 5 6 7 8