Информационные системы законодательных органов

дата реєстрації в Міністерстві юстиції (рис. 3). Пояснення до кожного атрибута викликаються натисненням клавіші з ім’ям атрибута.  

Рис. 3. Дерево документів «Електронного інформаційного бюлетеня» (перший рівень) і картка пошуку в картотеці

На фізичному рівні «Електронний інформаційний бюлетень» вимагає файлів dbw, розміщених в одній директорії, до яких здійснюється доступ з різних програмних модулів. Кілька фізичних файлів dbw складають один логічний об’єкт бази. Така структуризація дає змогу виділити архівну незмінну частину і частину фізичних файлів, що актуалізуються оперативно. Це зумовлюється вимогами запису бюлетеня на компакт-диски, а також створення динамічного ряду розділів системи баз даних для подальшого аналізу варіантів текстових документів і формування правил їх змінювання.

Між складовими елементами баз даних спроектовано і підтримуються логічні зв’язки, що відбивають логіку законотворення, якої дотримуються співробітники постійних комітетів Верховної Ради України, відповідальні за підготовку конкретного законопроекту.

5. Бази даних правової інформації Верховної Ради України

Бази даних правової інформації орієнтовані на забезпечення правовою інформацією широкого кола користувачів за допомогою інформаційно-пошукових систем «Право», «Законодавство», «Картотека» і «Закони та підзаконні акти України в Інтернет», які дають змогу швидко шукати та аналізувати нормативно-правові документи.

Користувачі систем такі:

 • народні депутати України та депутати місцевих рад;
 • працівники структурних підрозділів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Міністерства культури, Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів, Національної Академії наук, Міністерства економіки, інших міністерств і відомств, місцевих органів влади, наукових установ та навчальних закладів;
 • співробітники іноземних представництв в Україні та посольств України в інших країнах;
 • керівники підприємств, юристи, бухгалтери, економісти, працівники банків, юридичних фірм, інших організацій;
 • абоненти мережі Інтернет, які мають відповідний доступ

Бази даних систем містять нормативно-правові документи в остаточній редакції із внесеними змінами (у системі «Законодавство» є попередні редакції), зокрема:

 • закони, постанови Верховної Ради України, постанови та укази Президії Верховної Ради України, починаючи з 1990 року;
 • кодекси;
 • укази та розпорядження Президента України;
 • постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, починаючи з 1992 року;
 • декрети Кабінету Міністрів України;
 • документи міністерств і відомств України, зареєстровані в Міністерстві юстиції відповідно до Указу Президента України № 493/92 від 03. 10. 1992 р. та постанови Кабінету Міністрів України № 731 від 28. 12. 1992 р. ;
 • міжнародні угоди;
 • документи міністерств і відомств України, які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції (листи, роз’яснення Національного банку, Державної податкової адміністрації, рішення Конституційного Суду України, постанови Верховного Суду та Вищого господарського суду України тощо).

Бази даних систем «Законодавство» і «Право» тотожні за складом та обсягом. База даних «Закони та підзаконні акти України в Інтернет» (див. підрозд. 5. 5) є копією бази даних системи «Картотека». Множина документів системи «Право» є підмножиною документів бази даних «Картотека».

Системи «Право», «Законодавство», «Картотека» забезпечують:

 • пошук документів за реквізитами (назва, номер, дата прий­няття, орган видання та тип документа), за ключовими словами та темами (пенсії, боротьба зі злочинністю, податки тощо);
 • перегляд, сортування, друкування
1 2 3 4 5 6 7 8