Информационно-аналитическая система «Выборы», проблемы и перспективы Интернет-выборов

еліти). Також формуються: стратегія і плани-графіки виступів кандидата, його довірених осіб, уповноважених, групи підтримки;«Моніторинг» — відстеження стану базових суспільних відносин, насамперед соціальних, економічних, політичних і фінансових, а також умов і механізмів, що забезпечують життя регіону;«Стратегічне і тактичне планування» — застосування політологічних технологій для визначення життєво важливих інтересів; визначення їхньої пріоритетності; оцінка ступеня впливу основних діючих сил у регіоні; оцінка ступеня свого впливу; оцінка рівня ризику при вирішенні актуальних проблем регіону. З урахуванням результатів політологічного та економічного аналізу проводиться стратегічне і тактичне планування, здійснюється конт­роль. На підставі комплексного аналізу стану ситуації в регіоні, стратегічного та оперативного аналізу ефективності отриманих результатів і використання системи прогнозування генеруються нові цілі і завдання, проводиться пошук нових можливостей;«День виборів» — проводиться стратегічний аналіз, здій­снюється прогнозування, складається тактичний огляд спільних рейтингів кандидатів по одномандатному виборчому округу (багатомандатному загальнодержавному виборчому округу) з метою вироблення рекомендацій і динамічного коригування підготовлених стратегічних і тактичних планів і дій під час проведення виборчої кампанії.

2. Проблеми і перспективи Інтернет-виборів

Комп’ютеризоване проведення виборів (голосувань) не можна назвати новим технологічним підходом, оскільки з цією метою використовувались у різні часи і системи підрахунку голосів на основі перфокарт, і пристрої для зчитування міток, і спеціальні електронні машини підрахунку голосів з прямим записом. Деякі з названих систем застосовуються і досі. Але сьогодні впровадження нових інформаційних технологій у цій галузі пов’я­зується з переведенням голосувань у середовище Інтернет. Проведення Інтернет-виборів розглядається як один із перспективних напрямків розвитку систем ЕК за участю держави, але водночас викликає неоднозначне ставлення фахівців і жваві дискусії щодо підходів до їх реалізації. Оцінити перспективи і проблеми проведення Інтернет-виборів можна на основі порівняння цієї технології з традиційною паперовою

Технологія проведення виборів з використанням паперових бюлетенів широко відома. Виборці одержують бюлетені на вибор­чій дільниці і, зробивши позначки, опускають їх у виборчу урну. Після закриття виборчої дільниці бюлетені підраховуються і виводяться загальні підсумки. Така система вимагає проведення спеціальних процедур, які забезпечать легитимність виборів:

  • ідентифікація виборця — можуть голосувати тільки ті, хто має на це право. Ретельно виконана процедура перевірки особи може виявитися принизливою для виборця, що може поставити під загрозу його участь у голосуванні, але недосконала ідентифікація викликає недовіру до результатів голосування;
  • перевірка кількості бюлетенів — кожен виборець може голосувати тільки раз. Один з можливих способів протидії — відкритість кабіни для голосування — вступає у конфлікт з вимогою забезпечення таємності голосування. Звірка кількості заповнених бюлетенів і кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, означає додаткове навантаження на дільничну комісію;
  • забезпечення таємності голосування — бюлетень не може містити жодних позначок, які дають можливість ідентифікувати особу, що проголосувала. Також слід дотримуватись порядку збирання бюлетенів, який не дозволить відстежити послідовність їх заповнення;
  • недопущення використання заздалегідь заповнених бюлетенів. Зацікавлена особа може купувати незаповнені бланки у виборців в обмін на обіцянку опустити до урни заповнений певним чином бюлетень. Ця схема особливо небезпечна, оскільки для її застосування досить мати з самого початку один незаповнений бланк бюлетеня. Можливі шляхи протидії: використання бланків, що їх важко підробити; підвищені заходи безпеки при їх друці у типографії; суворий облік бюлетенів
1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные