Информационно-аналитическая система «Выборы», проблемы и перспективы Интернет-выборов

тестування має охоплювати все! програмне забезпечення, що використовується для подання вибор­чого бюлетеня голосуючому та оброблення голосів як на локальних машинах для голосування, так і на машинах центру підрахун­ку голосів — не тільки прикладне ПЗ, а й системні та інструментальні засоби (ОС, СКБД, компілятори, програмні оболонки тощо). Повністю виконати цю вимогу можна тільки за умов використання ПЗ з відритим кодом та додаткових заходів захисту інформації.

Іншим аспектом проблеми є трудність перевірки ідентичності ПЗ, встановленого на конкретній машині для голосування, програмі, раніше перевіреній у лабораторних умовах. Навіть збіг вер­сій не можна вважати гарантією відповідності. Виходом може стати зберігання у захищеному місці початкового та об’єктного коду кожної протестованої версії ПЗ; використання середовища програмування «прямо з коробки», яке не має незадокументованих можливостей; застосування машин для голосування, які дають змогу легко визначити справжнє встановлене на ній ПЗ. З погляду технології задовольнити ці вимоги доволі складно.

І навіть за умов виконання всіх наведених вимог тестування має деякі обмеження:

  • за допомогою тестування неможливо наблизити рівень прозорості Інтернет-виборів до рівня відкритості виборів з використанням паперових бюлетенів у присутності спостерігачів, оскільки тут зацікавлені особи мають покладатися на висновки експертів;
  • тестування не може попередити атаки з боку службовців виборчих дільниць.

Використання «чистих» систем з точки зору користувача. Як було вже сказано, технологічно дуже важко гарантувати, що система, встановлена на комп’ютері, не має прихованих функцій. З іншого боку, завантаження сертифікованої «чистої» системи для взяття участі в Інтернет-виборах з персонального комп’ютера може бути незручним для користувача. По-перше, заміна системи може означати втрати виконаних раніше настроювань. По-друге, сертифікація системи як «чистої» не означає, що вона не має побічних ефектів з точки зору захисту приватної інформації, безперебійної роботи комп’ютера і т. ін

Загалом, необхідність зміни системи значно ускладнює просту, по суті, процедуру.

Стандартизація у галузі автоматизованих систем для проведення виборів. На сучасному ринку автоматизованих систем голосування і підрахунку голосів домінують кілька компаній, які пропонують різні технічні рішення та ПЗ. У процесі поступового впровадження технології Інтернет-виборів може скластися ситуація, коли різні виборчі округи використовуватимуть різне облад­нання, а відповідні системи зберігатимуть дані в несумісних фор­матах. Це може звести нанівець всі переваги від використання нової технології. З іншого боку, виробники технічного і програмного забезпечення часто дуже неохоче розкривають деталі форматів даних та іншу інформацію, необхідну для перевірки надійності та захищеності роботи системи. Зрозуміло, що для додатків з Інтернет-голосувань це неприйнятний варіант. Вихід полягає у використанні відкритих стандартів, що забезпечить сумісність різ­них систем і надасть можливість перевірити їх захищеність не тільки уповноваженим особам, а й представникам громадськості (експертам з криптографії, наприклад). Таємницю можуть складати тільки частина ключів, які постійно змінюються. Зберігання дублікатів даних голосування. При використанні будь-якої телекомунікаційної технології для передавання даних одна копія тимчасово зберігається на машині-відправнику, а інша — на машині-одержувачеві. Тільки після перевірки правильності передачі оригінал знищується. Під час проведення електрон­них виборів оригінал електронного бюлетеня залишається на машині для голосування на виборчій дільниці, і існуючі стандарти зберігання бюлетенів запечатаними тут не спрацьовують. Тому очевидною є необхідність законодавчого регулювання проб­лем зберігання і транспортування та ситуацій, пов’язаних з можливими відмінностями в копіях

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные