Информационно-аналитическое обеспечение региональных проблем

ціннісних культурних чинниках, а не на бюрократичних правилах і нормах, удосконалення адміністративної етики формування позитивного іміджу органу державного управління, підвищення престижності роботи на суспільство та державу; професіоналізація державної служби, що базується на безперервній освіті та творчому розвитку державних службовців.

Враховуючи процеси євроінтеграції в державі, вважаємо за доцільне використовувати європейський досвід і в кадровому забезпеченні інформаційно-аналітичних служб органів державного управління в регіоні Україні. Існують, на мою думку, загальновизнані європейські стандарти, яких слід дотримуватись: знання кількох мов, професійне володіння інформаційно-телекомунікаційними технологіями у фаховій діяльності; комунікативні здібності, навички організатора, вміння реагувати швидко, адекватно на будь-які ситуації, контролювати себе; дипломатичність, толерантність, тактовність.

Сьогодні в Україні ефективність кадрової політики має визначатися з урахуванням суспільно-політичного та соціально-економічного стану в державі. Реальна кадрова ситуація, що склалася в країні та регіонах зокрема, ще не повністю відповідає потребам держави, суспільства та громадян. Кадрове забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління в регіоні України, як складова кадрової політика в сфері державної служби, має здійснюватися у взаємопов'язаних напрямах, а саме: забезпечення органів державного управління висококваліфікованими, компетентними кадрами; досягнення професіоналізму державних службовців шляхом ефективного функціонування й удосконалення системи навчання державних службовців; розвиток механізму формування нової генерації державних службовців, здатних ефективно працювати в умовах євроінтеграції та становлення інформаційного суспільства в державі.

З огляду на це, основною метою кадрової політики в регіоні України, на мою думку, є забезпечення органів державного управління та місцевого самоврядування високопрофесійними, ініціативними, патріотично налаштованими, моральними управлінськими спеціалістами, здатними взяти на себе відповідальність й успішно вирішувати назрілі загальнодержавні та регіональні проблеми і таким чином організувати ефективне управління політичним, економічним і соціальним розвитком регіонів. Коли говоримо про управлінські кадри нового типу, насамперед маємо на увазі молодь. Залучення на державну службу молодих, перспективних фахівців, омолодження керівного складу органів державного управління в регіоні залишається актуальною проблемою у здійсненні кадрової політики.

З огляду на викладене, вбачаю доцільним запровадити у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців у сфері державного управління, спеціальний навчальний курс з державного управління, а надалі запровадити спеціалізацією "Аналітик державної служби". Доцільно було б запровадити вивчення такого навчального курсу і в системі Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. З метою виправлення ситуації із залученням молоді на державну службу на обласному рівні пропоную: для омолодження та якісної переорієнтації кадрового складу, підняття авторитету державної служби залучати в місцеві органи держаної влади та органи місцевого самоврядування молодих, енергійних, цілеспрямованих людей; особи, що відмінно навчаються у вищих навчальних закладах, виявляють активну громадську позицію, зараховувати до кадрового резерву органів держаного управління та місцевого самоврядування з подальшим правом отримати на конкурсній основі перше робоче місце з гідною заробітною платою; запровадити стажування молодих державних службовців за кордоном для обміну досвідом, організувати взаємообмін спеціалістами, створити базу даних фахівців органів державного управління та регіональний реєстр, де зазначити вакансії, пропозиції, визначити кадровий резерв.

 

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные