Информатика как наука

із створенням і вживанням систем обробки інформації, включаючи засоби обчислювальної техніки, їх програмне і математичне забезпечення. Крім того, це наука, що вивчає інформацію і її властивості. Інформатика покликана грати забезпечуючу роль, надавати допомогу іншим наукам і областям людської діяльності.

Останніми роками швидко збільшується число ЕОМ і систем, зростають їх продуктивність і об'єми береженої інформації. У ряді найрозвиненіших країн приблизно половина робочих місць доводиться на цю сферу. Інформатика нині стає найважливішою основою життєдіяльності сучасного суспільства. Вона тісно пов'язана з іншими науками, технікою, економікою, політикою і робить на їх розвиток безпосередній вплив.

Стосовно органів внутрішніх справ під інформатикою слід розуміти діяльність, яка охоплює процеси збору, отримання, зберігання, пошуку, переробки, видачі, використовування, а також вивчення інформації, циркулюючої в службах і підрозділах МВС Росії. Подальший розвиток інформатики в ОВД багато в чому залежатиме від ефективності використовування засобів обчислювальної техніки і автоматизованих інформаційних систем у сфері охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, отже - від рівня інформаційної підготовки працівників органів внутрішніх справ.

У даний час найпоширенішим носієм інформації є папір. На ній друкуються газети, журнали, книги. Для фіксації інформації застосовуються добре всім знайомі олівці і ручки, а також такі технічні засоби, як пишучі машинки, магнітофони, диктофони. Інформація може бути записана за допомогою пробивки отворів за спеціальним правилом (коду) на паперових перфораційних картах і стрічках. Носіями інформації є також креслення, схеми, карти, електрифіковане табло. Для наочного відображення інформації можуть бути використані і інші технічні засоби: магніто- і світлоплани, світлові планшети, проектори і діапроектори, автоматичні довідкові установки, засоби для читання мікрофільмів, спеціальні комп'ютерні проектори. В останню четверть століття у зв'язку з широким розповсюдженням ЕОМ як носії інформації використовуються магнітні стрічки і диски (дискети).

Передача інформації здійснюється як шляхом пересилки носія інформації споживачу (наприклад, доставка газет поштою), так і за допомогою дротяної і радіозв'язку (телефон, радіо, телебачення). Для цих цілей вже зараз широко використовуються супутникові і оптоволоконні лінії зв'язку.

1 2