Инженерная и компьютерная графика

RLE, які припустимі для файлів BMP-формату.

У файлах BMP інформація про колір кожного піксела кодується 1,4, 8, 16 або 24 біт (біт/пиксел). Числом біт/пиксел, називаним також глибиною представлення кольору, визначається максимальне число кольорів у зображенні. Зображення при глибині 1 біт/пиксел може мати всього два кольори, а при глибині 24 біт/пиксел - більше 16 млн. різних кольорів.

На наведеній схемі показана структура типового BMP-файлу, що містить 256-кольорове зображення (із глибиною 8 біт/пиксел). Файл розбитий на чотири основні роздягнула: заголовок файлу растрової графіки, інформаційний заголовок растрового масиву, таблиця кольорів і властиво дані растрового масиву. Заголовок файлу растрової графіки містить інформацію про файл, у тому числі адреса, з якого починається область даних растрового масиву. В інформаційному заголовок растрового масиву втримуються відомості про зображення, що зберігається у файлі, наприклад, його висоті й ширині в пікселях. У таблиці кольорів представлені значення основних кольорів RGB (червоний, зелений, синій), використовуваних у зображенні кольорів. Програми, що зчитують і відображають BMP-файли, у випадку використання відеоадаптерів, які не дозволяють відображати більше 256 кольорів, для точної передачі кольору можуть програмно встановлювати такі значення RGB у колірних палітрах адаптерів.

Формат властиво даних растрового масиву у файлі BMP залежить від числа біт, використовуваних для кодування даних про колір кожного пікселя. При 256-кольоровому зображенні кожен піксел у тій частині файлу, де втримуються властиво дані растрового масиву, описується одним байтом (8 біт)

Це опис пікселя не представляє значень кольорів RGB, а служить із для входу в таблицю кольорів файлу. Таким чином, якщо як перше значення кольору RGB у таблиці кольорів файлу BMP зберігається R/G/B=25 5/0/0, то значенню пікселя О у растровому масиві буде поставлений у відповідність яскраво-червоний колір. Значення пікселів зберігаються в порядку їхнього розташування ліворуч праворуч, починаючи (як правило) з нижнього рядка зображення. Таким чином, в 256-кольоровому BMP-файлі перший байт даних растрового масиву являє собою індекс дл кольору пікселя, що перебуває в нижньому лівому куті зображення; другий байт представляє індекс для кольору сусіднього праворуч пікселя й т. д. Якщо число байт у кожному рядку нечетно, те до кожного рядка добавляєте додатковий байт, щоб вирівняти дані растрового масиву по 16-битий границям.

Не всі файли BMP мають структуру, подібну показаної на схемі. Наприклад, файли BMP із глибиною 16 й 24 біт/пиксел не мають таблиць кольорів; у цих файлах значення пікселів растрового масиву безпосередньо зі значення кольорів RGB. Також можуть розрізнятися внутрішні формати зберігання окремих розділів файлу. Наприклад, інформація растрового масиву в деяких 16 й 256-кольорових BMP- файлах може зжимати за допомогою алгоритму RLE, що заміняє послідовності ідентичних пікселів зображення на лексеми, що визначають число пікселів у послідовності і їхній колір. В Windows допускаєте робота з BMP-файлами стилю OS/2, у яких використовуються різні формати інформаційного заголовка растрового масиву й таблиці кольорів

Файли PCX

PCX став першим стандартним форматом графічних файлів для зберігання файлів растрової графіки в комп'ютерах IBM PC. На цей формат, що застосовувався в програмі Paintbrush фірми ZSoft, на початку 80-х pp. фірмою Microsoft була придбана ліцензія, і потім він поширювався разом з виробами Microsoft. Надалі формат був перетворений

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы