Инженерная и компьютерная графика

растрових масивів з однієї платформи на іншу завдяки своїй універсальності, що дозволяє кодувати у двійковому виді практично будь-яке зображення без втрати його візуальних або яких-небудь інших атрибутів.

Файли GIF

Більшість провідних фахівців-графіків, що мають справу з алгоритмом LZW, зіштовхуються з аналогічними юридичними проблемами при використанні популярного межплатформенного формату файлів растрової графіки GIF (Graphics Interchange Format -формат обміну графічними даними, вимовляється "джиф"), розробленого компанією CompuServe. Звичайно для імені файлів GIF використається розширення GIF, і тисячі таких файлів можна одержати в CompuServe.

Структура файлу GIF залежить від версії GiF-спецификации, що відповідає файл. У цей час використаються дві версії, GIF87a й GIF89a. Перша з них простіше. Незалежно від номера версії, файл GIF починається з 13-байт заголовка, що містить сигнатуру, що ідентифікує цей файл у якості GiF-файла, номер версії GI й іншу інформацію. Якщо файл зберігає всього одне зображення, слідом за заголовком звичайно розташовується загальна таблиця кольорів, що визначає кольору зображення. Якщо у файлі зберігається кілька зображень (формат GIF, аналогічно TIFF, дозволяє в одному файлі кодувати два й більше зображення), то замість загальної таблиці кольорів кожне зображення супроводжується локальною таблицею кольорів.

У файлі GIF87a слідом за заголовком і загальною таблицею кольорів розміщається зображення, що може бути першим з декількох розташовуваних підряд зображень. Кожне зображення складається з 10-байт опису зображення, розташованої слідом за ним локальної таблиці кольорів і битов растрового масиву

Для підвищення ефективності використання пам'яті дані растрового масиву стискуються за допомогою алгоритму LZW.

Файли GIF89a мають аналогічну структуру, але вони можуть містити факультативні блоки розширення з додатковою інформацією про кожне зображення. У специфікації GIF89a визначені чотири типи блоків розширення. Це блоки розширення для управління графікою, які описують, як зображення повинне виводитися на екран (наприклад, чи накладається воно на попереднє зображення подібно діапозитиву або просто заміняє його); блоки розширення зі звичайним текстом, що містять текст, відображуваний разом із графікою; блоки розширення для коментарю, що містять коментарі в коді ASCII; і блоки розширення прикладних програм, у яких зберігається інформація, що належить тільки створила цей файл програмі. Блоки розширення можуть перебувати практично в будь-якому місці файлу після загальної таблиці кольорів.

Основні достоїнства GIF полягають у широкому поширенні цього формату і його компактності. Але йому властиві два досить серйозних недоліки. Один з них полягає в тому, що в зображеннях, що зберігаються у вигляді GiF-файла, не може бути використане більше 256 кольорів. Другий, можливо, ще більш серйозний, полягає в тім, що розроблювачі програм, що використають у них формати GIF, повинні мати ліцензійна угода з CompuServe і вносити плату за кожен екземпляр програми; така цінова політика була прийнята CompuServe після того, як  Unisys оголосила, що почне домагатися дотримання своїх прав власності й зажадала від тих, хто користується алгоритмом сжати LZW, вносити ліцензійні платежі. Виникле в результаті цього заплутане юридичне положення гальмує впровадження програмістами у свої графічні програми засобів для роботи з файлами GIF.

Файли PNG

Формат PNG (Portable Network Graphic - стерпний мережний формат, вимовляється "пинг") був розроблений для заміни GI, щоб обійти юридичні перешкоди, що

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы