Интеллектуальная деятельность, понятие и виды

структурі патентування результатів досліджень і розробок у країнах ЄС становила відповідно 42, 17 та 12 відсотків.


Список використаної літератури 

1. Борисова В., Спасибо-Фатеева L, Яроцький В. Цивільне право України. -К.: Юрінком Інтер. T.I, 2004. -480с.

2. Дахно І. Право інтелектуальної власності. - К.: Либідь, 2003. - 199с.

3. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. - 1999. - №3. -С.42-46.

4. Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів // Право України. - 1998. - №7. - С. 33-38.

5. Шевченко Я. Цивільне право України. Академічний курс. Т.1. — К.: ІнЮре, 2004.-518с.

6. Шишка Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему // Право України. - 1999. - №1. - С.57-59. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы