Интеллектуальная собственность Великобритании

національних законодавств про інтелектуальну власність. Проте останніми роками вплив міжнародних актів все частіше носить нормотворчий характер. Зокрема, були прийняті певні заходи до встановлення централізованого контролю за дотриманням прав на інтелектуальну власність і гармонізації національних законодавств. Таким чином, вивчення британського права інтелектуальної власності сьогодні неможливе без постійних відсилань до різних резолюцій і директив, прийнятою Радою Європи і Європейським Парламентом, до рішень Суду справедливості і Суду першої інстанції (по тлумаченню Договору ЄС і різних директив і резолюцій), протоколів і рішень Комісії, а також до відомчих актів, що приймаються різними організаціями, контролюючими дотримання прав на інтелектуальну власність.

На закінчення хотілося б відмітити, що охорона інтелектуальної власності Великобританії характеризується специфічністю, яка проявляється в системі джерел англосакського права. До джерел інтелектуального права тут відносять не лише законодавчі акти (статути) і відповідні підзаконні нормативні акти (директиви), але і судовий прецедент, який чинить істотний вплив на формування норм інтелектуального права. Крім того, кажучи про джерела права, не варто забувати і міжнародно-правові акти, які останнім часом все частіше впливають на формування норм правового захисту.

 

Політика Великобританії  в області інтелектуальної власності

Уряд Великобританії розглядає прискорення науково-технічного розвитку як основу для стабільного зростання економіки. У 2007 р

Великобританія зберегла другі, після США, позиції за показниками, що характеризують дослідницький потенціал.

Великобританія в рейтингах Всесвітнього економічного форуму (2008) займає 12-е місце - в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, 15-е місце - в рейтингу країн по мірі їх використання сучасних інформаційних технологій.

Уряд Великобританії в 1993 р. видав Білу книгу "Реалізація нашого потенціалу", в якій виклало свою патентну і інноваційну політику, а також механізми її реалізації і фінансування, по суті, зобов'язавши університети співробітничати з промисловістю (аж до їх спільного фінансування) і здійснювати патентно-ліцензійну діяльність. Метою політики було забезпечення максимального використання промисловістю університетських винаходів.

Активну державну політику в області інтелектуальної власності і комерціалізації технологій проводять:

•          Патентне відомство Великобританії (Patent Office UK);

•          Міністерство по науці і технологіям (Office of Science and Technology);

•          Асоціація по зв'язках дослідницьких університетів і промисловості (Association for University Research and Industry Links).

У 1999 р. . Уряд ввів програму "Фінансування третього потоку" спеціального фінансування для підтримки трансферу технологій в університетському секторі, у рамках якого засобу розподілялися між окремими програмами і проектами, такими як Higher Education Reach Out to Bussiness, Фонд Community Fund, Фонд Higher Education Higher Education Active Community Fund, фонди University Challenge Funds, програма Science Enterprise Centres та ін. Нова програма дозволила активізувати розвиток інфраструктури і діяльності по трансферу технологій університетів, у тому числі, для вирішення наступних завдань :

•          створення або розвиток відділів трансферу технологій і відділів по зв'язках з промисловістю для надання інформаційних і консалтингових послуг, організації досліджень спільно з промисловістю, розвитку діяльності по охороні інтелектуальної власності, укладанню ліцензійних угод і створенню start ups;

•          створення при університетах комерційних компаній start ups, що використовують його інтелектуальну власність;

•          забезпечення для студентів природничо-наукових і технічних спеціальностей додатковій підготовці

1 2 3 4 5

Похожие работы