Интеллектуальная собственность Великобритании

в області підприємництва;

•          забезпечення стажувань студентів в комерційних компаніях.

Прийняття програми привело до якісних змін в академічному середовищі, підвищенню ролі університетів в області передачі технологій як прямий результат державного фінансування.

Власність на винаходи, створені в університетах Великобританії, як правило, належить університетам.

При цьому розподіл прав на інтелектуальну власність наступний:

•          якщо дослідницький проект фінансується університетом або державою, наприклад, із засобів Радих з досліджень (Research Councils) і Радими з фінансування (Funding Counsils), то інтелектуальна власність належить університету;

•          якщо за договором з комерційною компанією, то права на інтелектуальну власність належать компанії.

Велика Британія стала однією з перших країн, уряд якої визнав загально-національну значущість системної боротьби з новим видом кримінальної злочинності – злочинами у сфері інтелектуальної власності. Наслідком цього стало оприлюднення у 2004 році програмного документа під назвою «Національна стратегія боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності». Головною умовою успішної протидії злочинності має стати об?єднання дій уряду, бізнесових структур і громадських організацій для створення справжньої розгалуженої мережі захисту прав інтелектуальної власності. При цьому основним завданням є створення єдиної національної системи розслідування та аналізу кримінальної ситуації у сфері інтелектуальної власності, а також узагальнення і пропаганда вітчизняного й зарубіжного досвіду боротьби з контрафакцією та інтелектуальним піратством.

З метою виконання завдань, передбачених національною стратегією, у 2004 році була створена спеціальна Група протидії інтелектуальній злочинності, яка стала підрозділом британського Відомства з інтелектуальної власності.

Вийнятково важливу роль у формуванні завдань щодо протидії інтелектуальній злочинності мають щорічні Доповіді про її стан, які готуються групою. Вони визначають масштаб і розповсюдженість злочинності на національному і регіональному рівнях, спираючись на інформацію правоохоронних органів, недержавних організацій, в тому числі організацій захисту прав споживачів, спеціальних підрозділів бізнес-структур, органів стандартизації, а також власних розслідувань групи. Окрім характиристик економічних витрат, у Доповіді зазначається загроза від підробленої продукції для здоров?я і життя людей. Новим моментом є встановлення зв?язків між інтелектуальною злочинністю та іншими видами злочинів, у тому числі, тероризмом.

 

Використана література

1. Алексеев С. С. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М. : НОРМА, 2000. - 238 с.

2. Богдановская И. Ю. Закон в английском праве. - М. : Наука, 1987

- 64 с.

3. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. – М. : НОРМА, 2002.

4. Руперт Кросс. Прецедент в английском праве. – М. : Юридическая литература, 1985. - 27 с.

5. Марченко М. Н. Источники права. – М. : Проспект, 2005. – 576 с.

6. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М. : Юридическая литература, 1985. – 166 с.

1 2 3 4 5

Похожие работы