Интеллектуальная собственность к.р2

обігу

Доменне ім'я

Знак для товарів та послуг

Зазначення походження товару

Комерційне найменування

Промисловий зразок

Особливі об'єкти ІВ

Наукове відкриття

Сорт рослин

Порода тварин

Комерційна таємниця

Фольклор та Традиційні знання

 

Співвідношення між інтелектуальною власністю та правом інтелектуальної власності Концепція ІВ є міждисциплінарною. ІВ одночасно аналізується у економічній теорії, теорії раціоналізаторства та винахідництва, теорії наукових досліджень та юриспруденції. Остання, в свою чергу, аналізує ІВ з позицій права інтелектуальної власності, під яким у країнах континентального права розуміють міжгалузевий інститут цивільного права. Оскільки Україна відноситься до континентальних правових систем, ключові положення права інтелектуальної власності містяться у Четвертій книзі Цивільного кодексу України Використання права інтелектуальної власності

Згідно Статті 441 Цивільного кодексу України.

До порушення права інтелектуальної власності відносяться:

-піратство

-плагіат

-несумлінна реєстрація

-підроблення та зміна інформації.

Міжнародний захист

Розвитком та захистом ІВ в усьому світі займається Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), заснована ООН в 1967 році.

ВОІВ сприяє підписанню нових міжнародних угод та модернізації національних законодавств, заохочує адміністративне співробітництво між країнами, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, і утримує служби, які полегшують міжнародний захист винаходів, знаків та промислових зразків.

При ВОІВ діє центр по арбітражу та посередництву. З 1999 року ВОІВ надає послуги по врегулюванню суперечок, які виникають при реєстрації та використанні найбільш поширених типових назв доменів в Інтернеті (. com,. net,

org).

ВОІВ здійснює управління 21 угодою, які охоплюють основні аспекти інтелектуальної власності. Двома ключовими угодами є Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883) та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

Вступ України до СОТ та інтеграція в ЄС

Вступ України до СОТ є одним з пріоритетів її зовнішньоекономічної політики і розглядається як системний фактор розвитку національної економіки. Протягом останнього часу відбулося декілька важливих зустрічей, зокрема:

– у м. Женева (Швейцарія) відбулося неформальне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, в рамках якого, з метою завершення вступу до СОТ, проводився раунд двосторонніх переговорів щодо доступу до ринків товарів та послуг з делегаціями Австралії, ЄС, Панами, Тайваню, Киргизії та Вірменії;

– проходив черговий раунд двосторонніх переговорів та консультацій з США та

Канадою в рамках вступу України до СОТ. Держдепартамент у межах компетенції сприяв узгодженню проблемних питань переговорного процесу з США,зокрема протягом року надавав США інформацію стосовно захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Переговори завершилися підписанням двостороннього протоколу щодо доступу до ринків товарів та послуг;

– у м. Женева відбулося XVI офіційне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, на якому обговорювалися оновлений проект звіту Робочої групи разом із роз'яснювальни ми матеріалами, наданими Україною, стан справ у питаннях двосторонніх пе реговорів з доступу до ринків товарів та послуг, зміни у національному законодавстві та наступні кроки діяльності Робочої групи. За результатами засідання чітко визначено перелік положень проекту звіту Робочої групи, які потребували законодавчого підтвердження з боку

України;

– відбулися двосторонні консультації з питань вступу України до СОТ з представниками Європейської Комісії, під час яких узгоджено окремі параграфи проекту звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ;

– проводилося неформальне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, двосторонні консультації з Європейською Комісією та двосторонні консультації з Тайванем та Киргизстаном. Основним питанням, що розглядалося на засіданні Робочої групи, було законодавче забезпечення вступу України до СОТ та формування остаточної редакції проекту Звіту. На сьогодні Україна завершила

1 2 3 4 5 6