Интеллектуальная собственность к.р2

двосторонні переговори зі всіма країнами членами Робочої групи, крім Киргизстану.

Здійснюючи заходи, спрямовані на належне виконання Угоди про партнерство та

співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами і їх державами членами та Плану дій Україна–ЄС, українська та європейська сторони в 2006 році започаткували Діалог з питань захисту прав інтелектуальної власності між Європейською Комісією та Україною для вирішення питань у сфері інтелектуальної власності, які становлять взаємний інтерес сторін.

У рамках Діалогу відбулися два засідання Робочої групи з питань поліпшення захисту прав інтелектуальної власності в Україні, під час яких розглядалися питання щодо розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні; географічних зазначень;

колективного управління у сфері авторського права і суміжних прав; захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з правопорушеннями у цій сфері тощо. Європейська сторона визнала прогрес в Україні щодо роботи з приведення національного законодавства до Угоди ТRІРS та виконання зобов'язань в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС).

Співробітництво зі Всесвітньою організацією ітелектуальної власності

У рамках реалізації Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та ВОІВ Рамкової угоди про співробітництво між іністерством освіти і науки України спільно з ВОІВ здійснено важливі кроки спрямовані на координацію діяльності уряду з метою вдосконалення системи інтелектуальної власності в Україні.

У минулому році українські фахівці брали активну участь у засіданнях робочих груп та постійних комітетів ВОІВ: з програми та бюджету, з авторського права та суміжних прав, з торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень, з патентного права тощо. Було здійснено широку реструктуризацію системи програмної та бюджетної діяльності ВОІВ з акцентом на подальше залучення держав!членів до визначення пріоритетів програми та бюджету, їх формування та виконання. Україна як член Регіональної групи країн Кавказу, Центральної Азії та Східної Європи подала ряд пропозицій стосовно удосконалення розподілу бюджетних коштів у регіональних групах та зробила наголос на дотриманні принципу рівності представництва держав!членів у штаті співробітників ВОІВ за географічним критерієм. Зазначені пропозиції отримали підтримку багатьох держав членів ВОІВ, а їх впровадження дасть можливість забезпечити ефективніше виконання основних програм розвитку та більшу управлінську гнучкість ВОІВ

У рамках реалізації програм, метою яких є підвищення фахового рівня спеціалістів

Держдепартаменту, відбулися візити українських представників до Швеції, Сполученого

Королівства та Швейцарії. Українські фахівці брали участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах, організованих ВОІВ та національними патентними відомствами, зокрема з питань управління та адміністрування в системі охорони прав інтелектуальної власності.

Співробітництво з Європейським патентним відомством

У рамках традиційного співробітництва Державного департаменту інтелектуальної власності з Європейським патентним відомством українська делегація відвідала Центр ефективного вирішення спорів (СЕDR), що знаходиться у м. Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії). Метою візиту українських фахівців була участь у навчальній програмі з питань позасудового вирішення спорів (медіації) за допомогою посередника (медіатора). У рамках навчальної програми з питань альтернативного вирішення спорів учасники ознайомилися з історією розвитку медіації у Сполученому Королівстві, отримали загальну інформацію про медіацію та інші види альтернативного вирішення спорів, ознайомилися з перевагами та недоліками медіації.

Програма включала також ознайомлення з особливостями проведення медіації у спорах між сторонами, що представляють різні культури та нації. Велика увага приділялася також психологічним аспектам проведення медіації.

Опрацьовується питання проведення семінару з питань медіації у співпраці з фахівцями Центру ефективного вирішення спорів. Це сприятиме підвищенню рівня знань спеціалістів з питань інтелектуальної власності,

1 2 3 4 5 6