Интеллектуальная собственность в науке

такої сутності, яка б не проявилася зовні і була непізнаною, як нема і явища, яке не включало б у себе яку-небудь інформацію про сутність.

Властивість матеріального світу як об’єкт відкриття — це невідома раніше об’єктивно існуюча якісна сторона об’єкта матеріального світу. Кожний об’єкт має багато різноманітних властивостей як істотних, так і неістотних. Сукупність істотних властивостей об’єкта складає його якісну визначеність, яка відрізняє його в цілому від інших об’єктів. Саме якісна визначеність виражає те спільне, що характеризує весь клас однорідних об’єктів. Які властивості проявляють даний об’єкт залежить від того, з якими об’єктами він вступає у взаємодію. Тому встановлення існування раніше невідомої властивості — необхідний, але недостатній елемент змісту відкриття. При цьому повинно бути доведено, чим викликана виявлена властивість, що вона за собою тягне і при яких взаємодіях проявляється. Вимагається науково обґрунтована інтерпретація, яка полягає у встановленні сутності даної властивості і її закономірного характеру.

Таким чином, виявити нову істотну властивість об’єкта — означає встановити існуючу незалежно від волі і свідомості людини невідому раніше якісну визначеність об’єкта стосовно до інших об’єктів, з якими він вступає у взаємодію.

 

Договори у сфері науково-технічної діяльності

Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності

Значення прискорення науково-технічного прогресу в сучасних умовах важко переоцінити. Образно кажучи, розвиток науки, літератури і мистецтва (гуманітарний прогрес) з одного боку, і науково-технічний прогрес, з другого боку — це ніби два потужних крила, які піднімають соціально-економічний прогрес будь-якого суспільства, в тому числі і України.

Прискорення науково-технічного прогресу можливе лише за умови безперервного створення і раціонального використання об’єктів промислової власності

Науково-технічна діяльність здійснюється переважно на договірних підставах. Адже переважна більшість об’єктів промислової власності створюється також на договірних засадах, тобто на підставі договорів замовлення. Переважна більшість об’єктів промислової власності знову-таки створюється в порядку виконання службових обов’язків їх авторами. Але ж створення об’єктів промислової власності в порядку виконання службових обов’язків — це і є створення об’єктів промислової власності на замовлення. На підставі якого договору створюються зазначені об’єкти — трудового чи цивільно-правового — це питання ще потребує свого дослідження. Але створення об’єкта промислової власності в порядку виконання службового обов’язку чи завдання все ж слід визнати створенням на замовлення.

Значно менша частина зазначених об’єктів створюється за ініціативою винахідників та авторів інших науково-технічних досягнень.

Отже, особливістю договірних відносин у сфері науково-технічної діяльності є те, що більшість об’єктів промислової власності створюється саме на основі договірних відносин. Твори науки, літератури і мистецтва в значній частині створюються за ініціативою авторів.

Використання об’єктів промислової власності, як і творів науки, літератури і мистецтва, можливе лише на підставі відповідних договорів. Проте договори на використання творів науки, літератури і мистецтва відрізняються від подібних договорів у сфері науково-технічної діяльності. Особливістю договірних відносин, змістом яких є використання зазначених об’єктів, є те, що договори на використання об’єктів промислової власності можуть укладатися лише за умови, що результати науково-технічної діяльності визнані в установленому порядку об’єктами промислової власності і, отже, об’єктами правової охорони. Іншими словами, предметом договору на використання того чи іншого об’єкта, може бути лише той об’єкт, на який є охоронний документ — патент чи свідоцтво.

Це не означає, що договір на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы