Интеллектуальная собственность в сети Интернет

яким чином вони можуть відстоять і захистити свої права. Знання положень і правильне використання чинного законодавства, а також документально підтверджений факт поступки виняткових прав на об'єкт – ось дві невід'ємні умови дієвого захисту авторського права.

Цілісний характер Web–сайта з точки зору сприйняття його користувачами визначається багато в чому його дизайнерським оформленням. Дизайн сайту – самостійний по суті об'єкт авторського права, хоча і використовується в комплексі з програмою, пределяющей характер функціонування сайту. В більшості випадків дизайн – оформлення сайту розробляють програмісти–розробники. Але у ряді випадків до цього процесу притягуються особи, а інколи і цілі організації, що спеціалізуються на розробці реклами. У вартісному вираженні розроблений і оформлений сайт представляє чималу цінність для майбутнього власника, а, отже, автори–розробники мають право на відповідну винагороду, розмір якої визначають ринкові умови в даному секторі ринку.

Комплексний характер роботи над створенням сайту передбачає необхідність дозволу у ряді випадків питань взаємин між співавторами. Web – сайт відноситься до твору, створюючого одне ціле, оскільки сам по собі є комплексним твором – продуктом творчої діяльності декількох співавторів. Тут доречно враховувати положення статті 10 «Закону про авторське право і суміжні права», зокрема, «якщо твір співавторів утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не має права без достатніх до того підстав заборонити використання твору. » Іншими словами, це положення передбачає можливість поступки права користування сайтом одночасно декільком користувачам, причому кількість користувачів може визначатися кількістю співавторів, що брали участь в створенні сайту

Аналіз конфліктних ситуацій, зв'язаних з використанням доменного імені як об'єкту індивідуалізації юридичної особи, системою програмування і дизайн-оформленням сайту, незаконним використанням інформації, що міститься на сайті, показує, що за умови правильного і грамотного використання положень законодавства, регулюючих порядок використання виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, права авторів володарів виняткових прав можна надійно захистити. Необхідними умовами, що забезпечують захист прав можуть бути: по перше - грамотне з юридичної точки зору оформлення взаємин між авторами і замовниками; по- друге- аргументований доказ права авторства на твір з виставою первинних документів; по третє- обгрунтований доказ виняткового права на доменне ім'я по пріоритету авторського права, якщо воно є частиною товарного знаку або фірмовим найменуванням.

Яскравим показником рівня цивілізованості суспільства є відношення до інтелектуальної власності «як складової частини національного багатства». Надійний захист прав і інтересів авторів і правовласників у віртуальних інформаційних середовищах шляхом адаптації законодавства до ситуації, що склалася, передбачає збереження і подальше множення цієї складової національного надбання.

4. Доменні імена - інтелектуальна власність в Інтернеті 

З появою Інтернету інститут авторських прав, що складався десятиліттями, виявився на порозі великих змін. Нові можливості і погрози, які Інтернет несе власникам інтелектуальної власності, вимагають того, що передивляється існуючих законів про авторське право. Суспільство ще лише усвідомлює, наскільки велике значення усесвітнього інформаційного простору, а передові країни вже намагаються розповсюдити на нього свій вплив, використовуючи свою систему права і законодавство для дозволу конфліктів в Інтернеті. І національні законодавці і міжнародні організації намагаються латати правові діри. Але вочевидь, що глобальна природа Інтернету вимагає настільки ж глобальної системи права.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы