Интеллектуальная собственность в сети Интернет

Кіберпростір створює “живе право”, яке деякою мірою збігається, а дещо відрізняється від правовідносин, які існують у реальному житті.

Правовий аналіз ознак Інтернету та міжнародної практики його правового регулювання свідчить, що специфіка всесвітньої мережі полягає в її дуалістичній природі. З одного боку, Інтернет — це телекомунікаційна мережа та ієрархічна структура, що включає єдині стандарти обміну інформації та єдину систему адресації. А з іншого боку, Інтернет — це глобальний (всесвітній) та загальнодоступний інформаційний простір, що не має єдиного централізованого керування, єдиного власника та відособленого майна.

Існують такі види порушень прав інтелектуальної власності в Інтернеті: порушення авторських прав і порушення, пов'язані з використанням засобів індивідуалізації.

Надійний захист прав і інтересів авторів і правовласників у віртуальних інформаційних середовищах шляхом адаптації законодавства до ситуації, що склалася, передбачає збереження і подальше примноження цієї складової національного надбання.

Доменні імена - це імена, які використовуються для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті. Ними можуть бути текстові позначення адрес, які використовуються компаніями і приватними особами для доступу користувачів до їх інформаційних масивів в мережі Інтернет.

Таким чином, у сфері охорони прав інтелектуальної власності в Інтернеті існує безліч проблем, які необхідно вирішувати насамперед на законодавчому рівні та дає поштовх до подальших теоретичних досліджень.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы