Интернет как средство коммуникации людей

доступу до цих ресурсів є визначальним чинником зросту комерції, і, як наслідок, доступності її для користувачів. Додатковим фактором є електронна система розрахунків і неповний контроль з боку держави за комерційною діяльністю в мережі.

Професійна діяльність у мережі інспірується, у першу чергу, високими можливостями Інтернету як засобу комунікації. У даному контексті уявляється необхідним зупинитися на здійсненні професійної діяльності в мережі та на користуванні послугами onlіne. Як приклад розглянемо здійснення психологічної допомоги в onlіne-режимі. Характер цієї діяльності деякою мірою обмежений відсутністю безпосереднього контакту з клієнтом. що фактично наближає її до режиму консультування по телефону. Практично необмежені можливості надає onlіne-консультування при виконанні скрінінгових досліджень, наприклад, при психологічному обстеженні великих колективів, що знаходяться на значній відстані. Сучасні діагностичні методики можуть бути легко реалізовані в onlіne-режимі, що дозволяє зробити добір осіб, що потребують очного консультування. Важливим фактором для користувача є можливість одержати пораду від фахівця, що знаходиться поза його місцем перебування.

Спілкування є одним із поширених видів діяльності людини в мережі. Дійсно, Інтернет є універсальним засобом комунікації, що надає можливість спілкування в режимі реального часу та одночасно підтримувати зв'язок відразу з декількома співрозмовниками, дозволяє обирати аудиторії та теми для дискусії

На сучасному етапі розвитку стало можливим говорити про формування Інтернет-субкультури, що володіє практично повним набором необхідних ознак: власним сленгом, внутрішньою ієрархією, ідеологією, визначеними етичними нормами, достатньою кількістю формальних і неформальних лідерів, що формують навколо себе стійкі співтовариства користувачів. Як усяка субкультура, Інтернет поєднує великі групи населення, формує коло інтересів і спілкування, стимулює розвиток міжособистісних відносин.

У наукових публікаціях зустрічаються спроби узагальнення класифікації можливостей Інтернету, які приваблюють користувачів. Коротко розглянемо кожну таку можливість:

Інтернет для вчених у першу чергу - це засіб спілкування з колегами по всьому світові. Наука давно виросла з національних границь, але тільки Інтернет надав вченим надійного, оперативного та зручного засобу спілкування.

Для прогресивних політичних діячів Інтернет є ефективним засобом спілкування з виборцями, проведення опитувань суспільної думки, для публікації своєї передвиборчої програми, роз'яснення проведеної політики і т. ін. Політики можуть одержати значний виграш у часі та підкріпити свої дії та слова, користуючись мережними базами даних різної документації.

Студенти, як сама прогресивна частина людства та найбільш активні користувачі мережі, активніше за всіх використовують усі ресурси Інтернету: для навчання, дистанційної роботи, спілкування з однолітками. Спілкування з однолітками з інших країн світу поширює світогляд молодих людей, вчить відкидати стереотипи, мислити нетривіально, глобально - саме ці якості найбільш цінні для молоді XXI століття.

Для бізнесменів Інтернет є ефективним засобом зробити власний бізнес більш результативним. Інтернет широко використовується багатьма компаніями як засіб зв'язку - як усередині фірми, так і з іншими організаціями; як засіб зв'язку з відділами підтримки та супроводу продукції, як ЗМІ для поширення інформації про нові розробки та продукти фірми, для спілкування з клієнтами та для пошуку нових кадрів, а багато бізнесменів використовують мережу для здійснення угод, проведення переговорів.

Для пересічних громадян найважливішим із усіх можливостей є спілкування, можливості використання Інтернету як ЗМІ, можливості Інтернету у діловій сфері - для

1 2 3 4 5 6 7 8 9