История развития баз данных

мережевої моделі даних.

У подальший розвиток теорії баз даних великий внесок був зроблений американським математиком Э. Ф. Коддом, який є творцем реляційної моделі даних. У 1981 році Е. Ф. Кодд отримав за створення реляційної моделі і реляційної алгебри престижну премію Тюрінга Американської асоціації по обчислювальній техніці.

Менше двох десятків років пройшли з цієї миті, але стрімкий розвиток обчислювальної техніки, зміна її принциповій ролі в життя суспільства, бум персональних ЕОМ, що обрушився, і, нарешті, появу могутніх робочих станцій і мереж ЕОМ вплинула також і на розвиток технології баз даних. Можна виділити чотири етапи в розвитку даного напряму в обробці даних. Проте необхідно відмітити, що все ж таки немає жорстких тимчасових обмежень в цих етапах: вони плавно переходять один в іншій і навіть співіснують паралельно, але проте виділення цих етапів дозволить чіткіше охарактеризувати окремі стадії розвитку технології баз даних, підкреслити особливості, специфічні для конкретного етапу.

Перший етап розвитку СУБД пов'язаний з організацією баз даних на великих машинах типу IBM 360/370, ЄС-ЕОМ і МІНІ-ЕОМ типу PDP11 (фірми Digital Equipment Corporation — DEC), різних моделях HP (фірми Hewlett Packard).

Бази даних зберігалися в зовнішній пам'яті центральної ЕОМ, користувачами цих баз даних були завдання, що запускаються в основному в пакетному режимі. Інтерактивний режим доступу забезпечувався за допомогою консольних терміналів, які не володіли власними обчислювальними ресурсами (процесором, зовнішньою пам'яттю) і служили тільки пристроями введення-виводу для центральної ЕОМ

Програми доступу до БД писалися на різних мовах і запускалися як звичайні числові програми. Могутні операційні системи забезпечували можливість умовно паралельного виконання всієї безлічі завдань. Ці системи можна було віднести до систем розподіленого доступу, тому що база даних була централізованою, зберігалася на пристроях зовнішньої пам'яті однієї центральної ЕОМ, а доступ до неї підтримувався від багатьох користувачів-завдань.

Особливості цього етапу розвитку виражаються в наступному:

Всі СУБД базуються на могутніх мультипрограмних операційних системах (MVS, SVM, RTE, OSRV, RSX, UNIX), тому в основному підтримується робота з централізованою базою даних в режимі розподіленого доступу.

Функції управління розподілом ресурсів в основному здійснюються операційною системою (ОС).

Підтримуються мови низького рівня маніпулювання даними, орієнтовані на навігаційні методи доступу до даних.

Значна роль відводиться адмініструванню даних.

Проводяться серйозні роботи по обґрунтуванню і формалізації реляційної моделі даних, і була створена перша система (System R), що реалізовує ідеологію реляційної моделі даних.

Проводяться теоретичні роботи по оптимізації запитів і управлінню розподіленим доступом до централізованої БД, було введено поняття транзакції.

Результати наукових досліджень відкрито обговорюються у пресі, йде могутній потік загальнодоступних публікацій, що стосуються всіх аспектів теорії і практики баз даних, і результати теоретичних досліджень активно упроваджуються в комерційні СУБД.

З'являються перші мови високого рівня для роботи з реляційною моделлю даних. Проте відсутні стандарти для цих перших мов.  

Епоха

1 2 3 4 5 6 7 8