История и эволюция интеллектуальной собственности

про розгляд заявки про наміри здійснювати патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах". Вона була затверджена наказом Держпатенту України від 22 травня 1995 року (№2 81) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 червня 1995 року за (№ 164/700).

В даний час в Україні напрацьована ціла низка актів, документів нормативної бази ліцензійної діяльності, що розглянуто у відповідному розділі посібника.

Список використаної літератури

1. Авторское право и смежные права. Ителлектуальная собственность. - Минск, 1997. - 346 с.

2. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: Правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999. - 216 с.

3. Вачевський М.В. Соціально - економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 296 с.

4. Гарькавий А.Д., Середа Л.П., Кузнєцов Ю.М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві: Навч. посіб. - Вінниця: Тірас, 2004. - 194с.

5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2003. - 200 с.

6. Драпак Г.А., Скиба М.А. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.

7. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. - К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності та права”, 2000. - 94 с.

8. Інтелектуальна власність. Словник - довідник / Заред. О.Д. Свя- тоцького. - К.: Ін Юре, - 2000. - 272 с.

9. Ковальчук В.В., Моісєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. - К.   :ВД "Професіонал", 2004. - 208 с.

10. Кузнєцов Ю.М., Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав: Навч. посібник / За ред. Ю.М. Кузнєцова. - К.: ТОВ «Змок» - ПП «ГНОЗИС», 2006. - 253 с.

11. Кузнєцов Ю.М., Коренюк Г.В. Промислові зразки: охорона та оформлення: Навч. - метод. посібник. - Черкаси: ЧНУ, 2004. - 140 с.

1 2 3 4 5

Похожие работы