Организация работы с общественностью (паблик рилейшнз)

План

Вступ

1. Робота з контактними аудиторіями

2. Паблік рилейшнз в органах влади

3. Деякі специфічні заходи з паблік рилейшнз

4. Політична реклама та її особливості

Література

 

Вступ

Спеціалісти з питань масових комунікацій виокремлюють кілька етапів створення та розвитку системи таких комунікацій, куди включають і роботу з громадськістю. На першому етапі розвитку людства система засобів масової комунікації належала всім, була захоплюючим видовищем за участю жерців і чаклунів й визначала відносини всередині невеликих груп і між ними. Другий етап пов’язують з епохою зникнення первісної общини та поділом мови на усну й писемну. У цей період (до появи книгодрукування) більшість поточної інформації передавали мандрівні монахи, вчителі, глашатаї. Третю епоху пов’язують із початком книгодрукування в Німеччині (40-ві роки XV ст. ), коли книжки, що були раніше доступні тільки дуже багатим людям, поступово стають надбанням широких кіл суспільства, а друковане слово - основним джерелом інформації.

Ще у Стародавньому Римі був відомий вислів: «голос народу - голос Божий». Правителі та філософи різних країн і часів уміли управляти аудиторією та впливати на суспільну думку за допомогою могутніх інструментів - логіки, риторики, сценічної майстерності тощо. Це й стало зародком того процесу, котрий пізніше набуває назви «паблік рилейшнз».

Як відомо, цей термін виник уперше в США. Його використав президент Т.  Джеферсон 1807 р. у Сьомому зверненні до Конгресу. Але тільки через 100 років (1904) у США було створено окрему організацію, яка на відповідну вимогу розробляла заходи для підвищення престижу окремих фірм та їхніх товарів. В університеті штату Іллінойс 1918 р. студентам вперше було прочитано курс з паблік рилейшнз, а 1923 р. Ед.  Бернауз написав першу книжку з основ паблік рилейшнз під назвою «Кристалізована суспільна думка». До початку 30-х років ХХ ст. у США паблік рилейшнз уже склався як самостійне поняття.

Найбільшого поширення процес паблік рилейшнз набув у дру­гій половині ХХ ст. Кінець століття характеризується в економіч­но розвинених країнах зростанням добробуту споживачів, добробут суспільства стає головною метою та умовою успішного ведення бізнесу. Позитивне ставлення громадськості до окремих фірм відображається навіть у балансових звітах цих фірм

Паблік рилейшнз формується у 70-х роках у самостійну функцію менеджменту, популярності набуває думка деяких спеціалістів про те, що рекламу також можна розглядати як складову паблік рилейшнз.

Один з практиків сучасного паблік рилейшнз професор С.  Блек пропонує такий перелік завдань спеціалістів у цій галузі:

 • консультування підприємців щодо законів поведінки людини;
 • виявлення можливих тенденцій та прогнозування їхніх наслідків;
 • вивчення суспільної думки, громадських очікувань і рекомендація необхідних заходів для формування цієї думки й задоволення суспільних сподівань;
 • установлення та підтримування двостороннього спілкування, що базується на правді та повній поінформованості;
 • запобігання конфліктам і непорозумінням або припинення таких;
 • сприяння формуванню взаємної поваги та соціальної відповідальності;
 • гармонізація особистих і суспільних інтересів;
 • сприяння формуванню доброзичливих відносин із персоналом, постачальниками та споживачами;
 • поліпшення виробничих відносин;
 • залучення кваліфікованих робітників і зменшення плинності кадрів;
 • збільшення прибутковості;
 • рекламування товарів і послуг (щодо цього є певні сумніви. - Т.  Л. );
 • створення громадського іміджу.

На думку С.  Блека, термін «паблік рилейшнз» включає такі основні напрями, тобто те, що входить у сферу діяльності так званих піарменів (від перших літер англ. слів «public» (пі) та «relations» (ap)) - спеціалістів щодо роботи з громадськістю:

суспільна думка,

суспільні відносини,

урядові відносини,

життя громади,

промислові відносини,

фінансові відносини,

міжнародні відносини,

споживчі відносини,

дослідження та статистика,

відносини із засобами масової інформації.

То що ж таке паблік рилейшнз?

Існує безліч визначень. Ось деякі з них:

«Заплановані тривалі зусилля, спрямовані на створення та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією (підприємством) та громадськістю»;

«Мистецтво та наука аналізу тенденцій, прогнозування їхніх наслідків, видача рекомендацій керівництву організацій (підприємств) і перетворення в життя програми дій в інтересах як організацій (підприємств), так і громадськості»;

«Одна з функцій управління, яка сприяє встановленню та підтримуванню спілкування, взаєморозуміння, доброзичливості та спів­праці між організацією (підприємством) і громадськістю»;

«Мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, що базується на правді та повній поінформованості всіх учасників».

Важливими складовими програм з паблік рилейшнз є створення атмосфери довіри та використання єдиної стратегії щодо організації такої роботи.

Громадськістю вважається суспільство, тобто споживачі, пра­цівники самого підприємства, місцеві жителі, партнери, фінансові організації, державні установи, профспілкові та інші галузеві об’єднання тощо. Паблік рилейшнз має на меті просування підприємств, організацій або окремих осіб серед цільових груп громадськості. За сучасних умов усе частіше до цільових аудиторій відносять групи впливу, групи лідерів, професійні асоціації та ширші кола громадськості, ніж раніше.

У рамках marketing communication піармени, розробляючи програму з паблік рилейшнз, передовсім повинні проаналізувати стосунки, які склалися між підприємством і громадськістю, з’ясу­вати думки та оцінки щодо підприємства (як усередині підприємства, так і поза ним), оцінити політику підприємства та його дії, що впливають на ці оцінки, а також розробити та застосувати

різні форми стратегії з паблік рилейшнз.

До сфери діяльності піарменів належить створення популярності (пабліситі) підприємства та системи лобіювання його інтересів як у колективі самого підприємства, так і в широких колах громадськості.

Наприклад, популярність (пабліситі) досягається здійсненням комплексу таких заходів:

 • презентація підприємства (або його нового продукту з погляду суспільної значущості такого);
 • вручення призів, нагород тощо;
 • оприлюднення показників роботи підприємства та його прибутків;
 • показ мод;
 • спонсорування;
 • повідомлення про залучення на підприємство якогось відомого спеціаліста;
 • виступи представників підприємства на різного роду заходах для широкого загалу;
 • повідомлення про поглинання великим підприємством кількох дрібніших тощо.

Лобіювання - це намагання переконати державних чиновників або членів парламенту діяти в інтересах конкретного клієнта піарменів (підприємства, організації, конкретної особи).

Просування використовується як з метою поліпшення позиції товарів на ринках продажу товарів, так і для зміцнення репутації підприємства. Для цього влаштовуються вечірки для журналістів, ювілеї, презентації, спонсорування підприємством якихось популярних заходів тощо. Метою такої діяльності є:

 • справляння впливу на людей, які формують ставлення споживачів до підприємства та його продукції;
 • надання корисних порад і демонстрування оптимальних варіантів використання товарів підприємства;
 • завоювання авторитету, запобігання появі підробок, ознайомлення з персоналом підприємства;
 • сприяння в розпізнаванні марки товару через проведення виставок, демонстрацій, лекцій, консультацій;
 • роз’яснення спеціальних цін та умов продажу, різноманітності асортименту товарів підприємства, соціальної ролі нового товару;
 • демонстрування суміжних (споріднених) товарів тощо.

Виступаючи перед аудиторією, піармени репрезентують своє підприємство (організацію, особу) на різних громадських заходах. Вони організують зустрічі керівників із журналістами, готують відповіді не тільки на передбачені програмою запитання, а й на ті, що часто повторюються на таких зустрічах, а також намагаються передбачити провокаційні запитання, котрі можуть виникнути під час контакту. Піармен несе відповідальність за підготовку та публікацію в засобах масової інформації повідомлень про підприємство (організацію, особу). Саме він готує до друку інформаційні дописи, статті, прес-релізи, буклети, брошури, каталоги, книжки, бюлетені, матеріали виставок, аудіовізуальні матеріали про підприємство (організацію, особу), готує проекти виступів керівників. Уся ця діяльність має базуватися на опитуваннях громадян, які проводяться піарменами в місцях проведення різних масових заходів, у місцях пожвавленої торгівлі, на підприємствах (в організаціях) тощо.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы