Паровые машины. Дизельные двигатели. Двигатели внутреннего сгорания. Цикл Сади Карно

План

 1. Дизельні двигуни
 2. Парові машини
 3. Двигун внутрішнього згорання
 4. Цикл Саді Карно

 

 1. Дизельні двигуни

Система живлення дизелів має відповідати таким вимогам:

 • створювати високий тиск упорскування палива в циліндр;
 • дозувати порції палива відповідно до навантаження дизеля;
 • впорскувати паливо в камеру згоряння в певний момент;
 • добре розпилювати й рівномірно розподіляти паливо по об'єму камери згоряння;
 • забезпечувати початок упорскування й порції палива, що пода­ються насосом, однаковими в усіх циліндрах;
 • надійно фільтрувати паливо перед його надходженням у насо­си й форсунки,

Ці вимоги зумовлені тим, що на процес сумішоутворення в дизелі відводиться мало часу (близько 0,001 с), тому дуже важливо розпили­ти паливо на найдрібніші краплинки й рівномірно розподілити їх по всьому об'єму повітря в камері згоряння.

Паливо для дизелів має відповідати таким вимогам:

 • добре прокачуватися, забезпечуючи безперебійну роботу пали-воподавальної апаратури (тобто мати оптимальну в'язкість, певні низькотемпературні властивості, не містити води й механічних домі­шок);
 • забезпечувати добре розпилювання, сумішоутворення й випа­ровування, а також швидке самозаймання, повне згоряння та м'яку роботу без димлення, що залежить від його хімічного складу, який оцінюється цетановим числом (показник займистості дизельного па­лива);
 • не спричинювати підвищеного нагаро- й лакоутворення на клапанах, поршневих кільцях, поршнях, закоксування розпилювача й зависання його голки (схильність до нагаро- й лакоутворення ди­зельного палива залежить від його хімічного складу, в'язкості, а та­кож умісту механічних домішок);
 • не спричинювати корозії резервуарів, баків та інших деталей двигуна (корозійність палива залежить від умісту в ньому кислот, сірчистих сполук і води);
 • бути стабільним під час транспортування й зберігання.

В 'язкість — один із найважливіших показників якості дизельного палива. Від неї залежать однорідність складу робочої суміші, розпи-люваність і випарність палива в циліндрі, надійність та довговічність паливної апаратури.

Паливо малої в'язкості добре розпилюється, випаровується й зго­ряє. Проте в цьому разі підвищується спрацьовування плунжерних пар паливного насоса, що призводить до витікання палива через збільшені зазори. Якщо в'язкість висока, паливо погано розпи­люється, погіршується процес згоряння, знижується економічність роботи та підвищується димність вихлопу дизеля.

До важливих експлуатаційних характеристик дизельного палива належать його низькотемпературні властивості, які характеризують рухливість палива за мінусових температур. У дизельному паливі міс­тяться парафінові вуглеводні, які за високої температури перебува­ють у розчиненому стані, а в разі зниження її викристалізовуються.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные