Построение линий, поли-линий, дуги, окружности, эллипсов, спланированных кривых и их редактирования в ArchiCAD

План

1. Побудова ліній в ArchiCAD.
2. Побудова полі-ліній в ArchiCAD.
3. Побудова дуг в ArchiCAD.
4. Побудова кола в ArchiCAD.
5. Побудова еліпса в ArchiCAD.
6. Побудова спланованих кривих в ArchiCAD.
7. Редагування їх в ArchiCAD.1. Побудова ліній в ArchiCAD.

Щоб активізувати режим побудови ліній, потрібно натиснути кнопку Лінія в розділі Документування панелі інструментів. Елементи управління цим інструментом будуть відображені на панелі Інформаційна панель. Оскільки при активізації будь-якого інструмента елементи управління настроюванням його параметрів з'являються на інформаційній палітрі, розглянемо принцип їхнього розміщення. Першою розташована область Параметри за замовчуванням з кнопкою виклику відповідного діалогового вікна. Її вигляд збігається з виглядом кнопки активного інструмента, розташованого на Панелі інструментів. В області Шари знаходяться кнопки управління положенням та видимістю примітива або об'єкта, створеного активним інструментом. Для бібліотечних об'єктів дана область може за- мінюватися областю вибору об'єкта з бібліотеки Об'єкт або доповнюватися нею. В останньому випадку область вибору об'єкта міститься праворуч від розглянутої. Наступна область – Метод побудови. Якщо об'єкт має різні способи побудови, то в цій області розташовані кнопки виклику відповідних інструментів. Далі ідуть елементи управління, призначені для настроювання конкретних параметрів активного інструмента. Внаслідок розмаїтості створюваних об'єктів склад і положення цих управляючих елементів змінюватимуться. Для розглянутих у цій темі плоских графічних примітивів загальними будуть інструменти вибору типу, товщини та кольору лінії, які розташовані за областю методів побудови. У нижній частині інформаційної панелі розташована лінійка горизонтального прокручування, за допомогою якої можна добратися до інших елементів управління, що не вмістилися на екрані. Інформаційна панель призначена для швидкої установки найбільш затребуваних параметрів споруджуваного об’єкта або такого, що редагується. Повний список параметрів знаходиться в діалоговому вікні установок об'єкта за замовчуванням, що викликається натисканням першої кнопки інформаційної палітри. Для ліній це вікно називається Параметри лінії за замовчуванням. Це більша за розміром кнопка, призначена для вибору типу лінії. Напис і малюнок на кнопці відповідають поточній установці типу лінії. При клацанні по цій кнопці відкривається список типів ліній, з яких можна вибрати необхідний тип, клацнувши кнопкою миші на відповідному рисунку. При переміщенні показчика миші по об'єктах напис у верхньому рядку списку, що відповідає поточному положенню показчика, а також напис на кнопці Тип лінії змінюватимуться та приймуть остаточний вигляд після вибору типу лінії. Праворуч від кнопки вибору типу лінії розташовані елементи управління вибором пера. Під пером розуміється позначувана номером сукупність настроювань товщини та кольору лінії. Ці параметри встановлюються кнопкою Тип пера, розташованою праворуч від текстового поля з номером пера. Натискання цієї кнопки виводить на екран палітру пер. Для вибору необхідного пера потрібно виконати наступні дії:
1. Підвести показчик миші до одного з кольорових квадратиків. У лівому верхньому куті палітри відобразиться інформація про указане перо: номер, ширина лінії (у міліметрах і пунктах) та найменування.
2

Клацнути кнопкою миші на обраному елементі. Його параметри стануть параметрами поточного пера. При побудові лінії можна вказати так звані маркери – елементи, які з’являються на її кінцях. Наявність і вигляд маркерів визначаються за допомогою кнопок.
Маркери, розташованих у нижній частині розділу Загальні параметри, відділеної від верхньої частини горизонтальною рисою-роздільником. Якщо обрано маркіровану лінію, то стають доступними розташовані праворуч від цих кнопок поля для введення розміру стрілки і кнопка вибору пера. Це дає можливість задати маркеру, наприклад, колір, відмінний від кольору лінії. Вигляд стрілки вибирається з групи кнопок,, що відкривається при натисканні кнопки Вибір стрілки, розташованої під кнопками.
Припустимо, потрібно використати для основних ліній креслення суцільну чорну лінію товщиною 0,35 мм, для допоміжних – суцільну чорну товщиною 0,18 мм, для осьових – синю штрих-пунктирну товщиною 0,13 мм, а для розмірних – як для допоміжних, але червоного кольору й з маркером у вигляді стрілки на кінці. При звичайній роботі доведеться щораз при необхідності зміни типу лінії змінювати потрібні параметри на інформаційній палітрі або діалоговому вікні настроювання. З допомогою інструмента Вибране можна зберегти настроювання для кожного типу лінії, щоб потім викликати їх одним клацанням кнопки миші. Для цього необхідно виконати наступні дії.
1. Натиснути кнопку Лінія на палітрі інструментів для активізації інструмента побудови ліній.
2. Відкрити діалогове вікно настроювання параметрів ліній клацанням на кнопці інформаційного табло.
3. Установити необхідні настроювання параметрів для основної лінії.
4. Натиснути кнопку Вибране. З'явиться вікно Застосувати вибране зі списком збережених настроювань.
5. Натиснути кнопку Зберегти поточні параметри як вибране. З'явиться вікно Нове вибране.
6. Увести ім'я, під яким потрібно зберегти поточні настроювання параметрів лінії, наприклад Основна.
7. Натиснути кнопку OK. Вікно Нове вибране закриється, а в списку вікна Застосування вибраного з'явиться новий елемент з ім'ям Основна.
8. Натиснути кнопку OK. Вікно Застосування вибраного закриється.
9. Закрити вікно Параметри лінії за замовчуванням, натиснувши кнопку OK.
Тепер для установки необхідної комбінації параметрів лінії потрібно ви- конати наступну послідовність дій.
1. Відкрити діалогове вікно Параметри лінії за замовчуванням.
2. Натиснути кнопку Вибране. На екрані з'явиться вікно Застосування вибраного.
3. Клацнути кнопкою миші на елементі списку з необхідною комбінацією настроювань.
4. Натиснути кнопку Застосувати.

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные