Право на изобретения

План 

Вступ

Розділ 1. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

 • Об’єкти правової охорони.
 • Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
 • Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Розділ 2. Право на знаки для товарів і послуг.

 • Поняття та види знаків для товарів і послуг.
 • Суб’єкти права на знаки для товарів і послуг.
 • Захист прав на знаки для товарів і послуг.

Розділ 3. Право на раціоналізаторську пропозицію.

Розділ 4. Право на науково-технічну інформацію.

Висновки.

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Поняття “інтелектуальної власності” виникло в процесі тривалої (починаючи з ХVII ст. ) практики юридичного закріплення за певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності в сфері науки, виробництва, мистецтва, літератури тощо. В науковий обіг цей термін увійшов у середині 50-их років нашого століття.

У загальновживаному розумінні інтелектуальна власність – це право на результати розумової діяльності людини у науковій, художній, виробничій та інших сферах діяльності. Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) до неї входять права на:

 • літературні, художні та наукові твори;
 • виконавчу діяльність акторів, звукозапис, радіо- та телевізійні передачі;
 • винаходи у всіх галузях людської діяльності;
 • наукові відкриття;
 • промислові зразки;
 • товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування та комерційні позначення.

Істотною особливості права інтелектуальної власності порівняно з правом власності на традиційні об’єкти є те, що це власність на об’єкти творчого походження.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.

Специфіка володіння духовними благами полягає також у первинності психічного володіння щодо матеріального.

Під час переходу суспільства до ринкових відносин інтелектуальна власність стає предметом купівлі-продажу і передачі у заставу, об’єктом вкладу до статутного капіталу, страхування тощо.

В Україні об’єкти права інтелектуальної власності записані в Законі України “Про власність” від 26 березня 1991 р. Складовими інтелектуальної власності є промислова власність, авторське право та суміжні права.

Об’єктом права інтелектуальної власності громадян являється винахід (корисна модель) – результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології. Об’єктом винаходу України може бути: продукт і спосіб, що відповідають умовам патентоспроможності.

Значення кожного об’єкта визначається його місцем у фінансово-господарській діяльності підприємства.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные