Прибыль страховщика

Висновок

Прибуток від страхової діяльності не завжди є головною частиною прибутку страховика. Дуже часто основна діяльність страховика приносить йому не прибутки, а збитки, що компенсуються прибутком від інвестиційної та фінансової діяльності, а також прибутком від іншої звичайної діяльності та надзвичайних операцій. Ці види прибутку страховика визначаються як різниця між відповідними доходами і витратами.

Прибуток страховика розподіляється за спільними для всіх суб'єктів підприємницької діяльності принципами. Схема розподілу прибутку залежить від форми організації страхової компанії (акціонерне товариство відкритого або закритого типу, командитне, повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю) і регулюється Законом України "Про господарські товариства" та установчими документами страховика. Особливістю розподілу прибутку страхової компанії є те, що згідно із Законом України "Про страхування" за рахунок нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, який реінвестовано у страхову компанію, вона може створювати вільні резерви з метою зміцнення своєї платоспроможності.


Список використаної літератури

  1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" // Урядовий кур'єр. - 2001. - 7 листопада.
  2. Законодавство України про страхування // Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 1999. - 464 с.
  3. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. Затверджена Постановою KM України від 2 лютого 2001 р. № 98. - К.: Офіційний вісник, 2001. - № 5.
  4. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков (из практики США). - М.: ИНФРА, 1998. - 88 с.
  5. Автострахование: теория, практика и зарубежный опыт: Специальное приложение к журналу "Финансы". - М.: Финансы, 1995. - 225 с.
  6. Александров А. А. Страхование. - М.: ПРИОР, 1998. - 186 с.
  7. Александрова Т. Г., Мещерякова О. В. Коммерческое страхование: Справочник. - М.: Институт новой экономики, 1996. - 254 с.
  8. Аленичев В. В., Аленичева Г. Д. Библиографический указатель литературы по страховому делу 1800-1895гг. - М.: ЮКИС, 1995. - 288с.
  9. Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: ТОО "ИСТ-СЕРВИС", 1994. -114с.
  10. Артамонов А. П. Практика непропорционального перестрахования. М.: Изд. дом "Страховое ревью", 2000.
1 2 3 4

Похожие работы