Страхование предпринимательских рисков

2. Поняття підприємницького ризику, його види та причини виникнення

B умовах економічної нестабільності, викликаної переходом до реальних ринкових відносин, все більше розширюється зона ризикованих ситуацій в господарській діяльності підприємств. В господарській практиці неможливо повністю виключити невизначеність результату рішень, що постійно приймаються: можна попасти в "яблучко", а можна не досягти бажаного результату. Це пов’язано з тим, що господарські утворення (підприємства, кооперативи, різні об’єднання), які самостійно вступають в господарські зв’язки, переслідують і реалізовують не тільки деякі одинакові, а й протилежні цілі, результати і взаємовплив яких часто носить невизначений характер. Тому в деяких умовах досягнення очікуваного результату не може бути передбачено із стопроцентною точністю, тобто об’єктивно існує ризик прийняття невірного господарського рішення.

В умовах планово-дериктивної, командно-адміністративної економіки всі ми звикли до того, що економічна ситуація, умови в господарській сфері формується зверху в приказному або в установчому порядку у вигляді набору правил і нормативів. Плани, програми, постанови, інструкції, державні ціни, фонди, ліміти, наряди, тарифи формували економічну систему координат і господарську сферу, в якій змушені були існувати підприємства і плани.

Жорстка система централізованих установок стримувала ініціативу, не давала змоги розвернутися підприємництву, подавлювала інтерес і творчі задатки. Але вона носила явно, або в крайньому разі, ілюзорну чіткість, забезпечувала нав’язаний порядок. Хоча і не з повною впевненістю, але можна було знати, розрахувати або передбачити обсяги виробництва, поставок, реалізації, споживання, ціни і відповідно виручку, прибуток, доходи. Тобто діяти в заданих зовні умовах. Просування до ринку є передусім дорога до економічної свободи. Над підприємцем може бути тільки закон і обмеження, які на нього впливають

Послідовно звужується коло директивних планів, наказів примусового виконання, розподілення ресурсів, прикріплення виробника до споживача. Державні ціни перетворились в договірні. Державне регулювання зводиться переважно до створення умов здійснення підприємницької діяльності, податкової системи. Все інше визначається виробником і споживачем і в деякій мірі створюється випадково.

Економічна свобода одного підприємця передбачає водночас і свободу інших підприємців, які мають право купувати або не купувати його продукцію, пропонувати за неї свої ціни, продавати йому за певну ціну, диктувати умови. При цьому, звичайно, ті, з ким доводиться вступати в договірні відносини турбуються передусім про власну вигоду, а вигода одних, може стати втратою для інших. Та ще й конкуренція пустила свої пагони. А підприємець-конкурент взагалі схильний до виведення свого опонента з ринку.

На сучасному етапі завдання дійсного підприємця полягає не в тому, щоб мати справу з наперед передбаченим результатом без ризику. При такому підході в ринковій економіці можна взагалі залишитись без справи і поза справою. Необхідно не втікати від ризику, а вміти його передбачити і оцінити ступінь ризику, не переступаючи при цьому за допустимі межі.

В перехідному періоді, затрудненому невдалими кроками і способами здійснення переходу до ринку, перед багатьма підприємствами постає проблема виживання в умовах наростаючої кризи. Доведеться шукати нові види підприємницької діяльності, проводити незвичні операції, що ще більше підвищує ступінь ризику.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы