Страхование профессиональной ответственности участников рынка недвижимости

Договір страхування відповідальності оцінювача
Договір страхування не передбачає лімітів відповідальності на один страховий випадок. Страхову суму встановлюють за угодою сторін з урахуванням можливого розміру збитку.
Договір страхування відповідальності оцінювача за конкретним договором про оцінку дозволяє страхувальнику більш точно оцінити міру ризику, яка приймається до страхування і позначається на розмірі страхової премії, яку сплачує оцінювач.
Страховим випадком відповідно до договору є спричинення збитків третім особам у зв'язку із здійсненням оцінювачем своєї діяльності, встановлене рішенням суду, що вступило в законну силу.
Страховий захист розповсюджується на вимоги третіх осіб з відшкодування шкоди, що була наслідком неналежного виконання оцінювачем обов'язків:
- використання неправильно обраного стандарту оцінки вартості об'єкта;
- ненавмисної недбалості (помилки, упущення), що призвела до спотворення результатів оцінки;
- невчасного пред'явлення звіту про оцінку;
- ненавмисного розголошування конфіденційних відомостей у процесі проведення оцінки об'єкта;
- ненавмисних помилок у вимірюваннях і розрахунках;
- ненавмисної втрати, псування майна (документів, матеріалів і ін. ) під час виконання робіт за оцінкою об'єктів. [6, с. 104]
Залежно від умов договору та висновків судових органів страхова компанія відшкодовує:
- покладені на оцінювача відповідно до судових актів витрати з відшкодування майнової шкоди, заподіяної замовникам (втрати після завершеної операції, понесені замовником внаслідок заниження вартості об'єкта оцінки) в результаті спотворення даних у документах бухгалтерського обліку і звітності; заподіяні простроченням виконання оцінювачем обов'язків за договором);
- пов'язані з відмовою від виконання договору у випадках, передбачених чинним законодавством;
- витрати на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачене в договорі про оцінку;
- інші втрати замовника, які можуть виникнути в зв'язку з проведенням оцінки об'єкта;
- витрати оцінювача на ведення в судових органах справ зі страхових випадків, якщо вказані витрати були зроблені на виконання письмових вказівок або з письмової згоди страхової компанії.
Як правило, витрати на судові витрати включаються в ліміти відповідальності страхової компанії, зазначені в договорі страхування.
У будь-якому випадку страхова компанія не відшкодовує:
- збитки замовника внаслідок неплатоспроможності або банкрутства оцінювача;
- моральну шкоду чи шкоду, заподіяну діловій репутації замовника;
- штрафи, пені тощо, належні сплаті оцінювачем;
- збитки, що виникли внаслідок умисних дій оцінювача з виконання ним робіт за оцінкою;
- витрати оцінювача на проведення повторної оцінки;
- збитки, що виникли внаслідок додаткових причин, обумовлених у конкретному договорі страхування відповідальності оцінювача


Договори страхування необхідно укладати паралельно з початком продажу і відстежувати до завершення будівництва; термін дії договорів 1,5-2 роки. Пайовик може отримати повний пакет послуг або вибрати один із видів страхування. Розмір страхової премії становить 1,5-6% від суми інвестицій (вартості квартири) - залежно від стадії будівництва і оцінки міри ризику. Оскільки сьогодні багато які забудовники пропонують придбавати квартири на виплату, страхування може бути поширене тільки на виплачену суму. Залежно від розміру суми страхового внеску страхувальники готові прийняти виплати одноразово або на виплат. У разі відсутності реєстрації прав власності на квартиру покупцям житла будуть повертатися вкладені кошти протягом 6 місяців після терміну, передбаченого цим опором пайової участі. Договір страхування покриває такі ризики: будинок не побудований; будинок побудований, але житло не передане пайовикам у термін за актом прийому-передачі; квартира продана двічі. [1, с. 94]
Якщо страховий випадок все ж наступив, страхувальники забезпечать отримання пайовиками грошей у повному обсязі. Якщо забудовник не може виплатити необхідні суми, це робить страхова компанія, яка потім вимагає гроші у винного через суд.

1 2 3 4 5

Похожие работы