Страхование профессиональной ответственности участников рынка недвижимости

Страхові тарифи
Страхові тарифи, які виражаються у відсотках, залежать від безлічі чинників, зокрема від досвіду підрядника під час проведення аналогічних робіт, географічних і кліматичних умов місцевості, в якій ведеться будівництво. По-друге, страхується відповідальність підрядників перед третіми особами. По-третє, проводиться страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.
Відповідно до цивільного законодавства підрядник несе відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань за контрактом протягом гарантійного терміну. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань покликано зробити витрати підрядника на виконання цих зобов'язань заздалегідь визначеними і придатними для включення до контрактної вартості у формі витрат на страхування.
Дія договору починається відразу після підписання акту приймання-здачі об'єкта.
Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань є завершальним елементом комплексного страхового захисту будівельно-монтажних робіт. Воно забезпечує відшкодування непередбачених витрат підрядника, зумовлених його гарантійними зобов'язаннями перед замовником, пов'язаних із ремонтом, заміною, відновленням побудованого об'єкта внаслідок його пошкодження або загибелі
Ставки порівняно невисокі - страхову винагороду (тариф) установлюють в розмірі 0,3-1,5% кошторисної вартості робіт.
Для запобігання можливим збиткам, що виникають у разі нанесенні збитку готовим частинам об'єкта будівництва субпідрядними організаціями, пропонується зобов'язати ці організації страхувати свою цивільну відповідальність.
Цивільна відповідальність - це матеріальна відповідальність юридичної особи, передбачена чинним законодавством, за спричинення шкоди третім особам, їх майну в процесі або внаслідок будівельної діяльності. У цьому випадку третьою особою є замовник. Страховим випадком визнається подія, що відбулася, і настанням якої виникає обов'язок страхувальника відшкодувати збиток, заподіяний майновим інтересам замовника, який наслідком недбалості, помилки або упущення під час будівництва. [5, с

49]
Страхову суму встановлюють за згодою сторін на основі обсягів робіт, що плануються, та послуг на термін дії договору страхування й чисельності працівників субпідрядника. Договором страхування може бути передбачене встановлення окремих лімітів відповідальності.
Страховий внесок становить від 0,1 до 0,5% страхової суми, або ліміту відповідальності.
Страхування цивільної й професійної відповідальності проектувальника. Реалізація процесу будівництва об'єкта та його подальша експлуатація значною мірою залежить від правильності виконання робіт за архітектурним і будівельним проектуванням. Помилки, допущені проектувальниками, можуть призвести до зриву реалізації програми будівництва, втрати інвесторами своїх вкладень.
Страхувальником виступає проектна організація. За умовами цього виду страхування страхова компанія забезпечує відшкодування збитку, нанесеного підряднику або замовнику у період будівництва або експлуатації об'єкта, внаслідок помилок, допущених в проекті будівництва.
Страховий тариф становить від 0,5% до 1% страхової суми (ліміту відповідальності).
У країнах з розвиненою ринковою економікою страхові компанії не лише приймають внески, але й розпоряджаються ними як інвестори нового будівництва. У нашій країні страхові компанії на законних підставах не мають права вести подібну діяльність. [6, с. 91]

1 2 3 4 5

Похожие работы