Тема детства в новеллистике Василия Стефаника

План

І. Вступ.

ІІ. 1. Особливості відтворення теми дитини в новелі «Новина»:

1. 1. Проблематика твору.

1. 2. Вбивство – безвихідь чи злочин?

1. 3. Згубний вплив обставин.

1. 4. Від себе нікуди не втечеш.

2. Символічні ноти в новелі «Кленові листки»:

2. 1. Безпорадність батьків.

2. 2. Тяжка доля дітей-сиріт.

2. 3. Трагічне завершення новели.

ІІІ. Висновки.

Використана література

 

Вступ

Василь Стефаник – автор самобутніх, глибоких за змістом, мистецько-довершених соціально-психологічних новел про життя селянства кінця ХІХ – початку ХХ століття. Йому належить почесне місце в історії української класичної літератури.

Денисюк І. , досліджуючи творчість видатного новеліста, писав: «Новела Стефаника – верховний етап еволюції в її «селянському секторі»

Вона увібрала в себе здобутки рідної літератури, поєднавши їх з найсучаснішою технікою світового письменництва, що при оригінальності авторської особистості дало шляхетний сплав високої проби». [3, 262]

Активна виховна сила творчості Стефаника полягає в тому, що вона не залишає байдужим жодну людину. Зачіпаючи в її душі найтонші струни, спонукаючи до морального самовиховання, духовних роздумів, творчість Стефаника розвиває почуття краси і доброти, яких так не вистачає зараз людині, особливо підростаючому поколінню.

Не залишила осторонь творчість Стефаника і такого видатного критика як Юхима Мартича. Він говорив: «Здається, ніби зціпивши зуби, описував Стефаник своїх героїв. Полум'я гніву, горя, ненависті до поневолювачів народу спалахнуло в серці письменника, коли він з разючою безпристрастю писав свої твори» [3, 94]. Яскравим прикладом є новели «Новина» та «Кленові листки», де поєднується безпорадність батьків з невимовним гнівом на поневолювачів.

Василь Стефаник був новатором у жанрі соціально-психологічної новели. «Не в ощадності паперу, не в зменшенні формального обсягу новели його заслуга. Стефаник глибоко і творчо розробив концепцію того, що Франко вважав найістотнішою прикметою новели, - «концентрації чуття» [3, 154]. Створивши новелу нового типу психологізму, Стефаник пильно досліджує найдрібніший, але найхарактерніший відтінок людського життя, причому життя людської душі передусім.

Новелами Стефаника цікавилася й наймужніша письменниця української літератури Леся Українка. В своїй праці «Малорусские писатели на Буковине» вона писала: «Стефаник малює буденне життя сірого народу, але не тільки зверхні факти його життя, а самий зміст його, двома, трьома раптовими рисами він малює нам надзвичайно яскраво цілу драму, і, власне, через те, що всі нариси мають один тон, вони дають нам один спільний образ життя народного, показують нам колективну душу маси» [12, 281].

Стефаник тонко відчуває переживання героїв. Їхні долі наскрізь пройняті почуваннями письменника. Він писав їх з такою правдивістю, мов відчув і пройшов через це. Життя – це складне випробовування, а особливо, коли воно лягає на долю дітей. Письменнику завдавало великого душевного болю жахливе становище дітей у бідняцьких родинах. Хоч як надривалися батьки на чужій роботі, вони не мали змоги забезпечити малюків навіть хлібом і зігріти узимку. З великою майстерністю змальовано це життя дітей в новелах «Новина» та «Кленові листки».

У своїй праці «Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. » І. Денисюк стверджував: «При всій сконцентрованості на миті, що є «вершком життя», Стефаникові постаті не є «профілями і масками», а скульптурами чи портретами, їх внутрішній світ розкривається як певний процес, як розвиток музичної теми. Автор, якого називають «Селянським Бетховеном», прагнув видобути з народної душі своєрідну симфонію. Майстер психологічного мікроаналізу, Стефаник зображує плинність свідомості героя» [3, 161].

Читачів вражає монументальне мислення Стефаника у формі мініатюри, тому що воно стало відкриттям потужної енергії художнього слова.

Отже, ознайомившись з критичною літературою, яка досліджувала творчий внесок Стефаника в новелістику і розкриття теми дитини, я зробила висновки, що вона розкрита недостатньо. Тому метою і завданням моєї курсової роботи є дослідження теми дитини в новелах «Кленові листки» та «Новина». Спираючись на вже відоме, я хочу глибше дослідити проблематику й символізацію даних новел.

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные