Єдина державна автоматизована паспортна система України

План

1. Мета створення і структура ЄДАПС.

2. Інформаційне забезпечення ЄДАПС.


1. Мета створення і структура ЄДАПС

Основною характерною рисою роботи паспортної служби України є великий обсяг інформації, що нагромаджується та обробляється. Для паспортно-візових підрозділів районних і міських УВС він складає від десятків тисяч до кількох мільйонів документів, а для обласних адресних бюро і централізованих картотек МВС — мільйони і десятки мільйонів документів. Зрозуміло, що за таких обсягів інформації швидке й ефективне оброб­лення даних, у тому числі оперативних запитів, практично неможливе.

Сьогодні багато країн світу (за неофіційними даними, близько 50) перейшли до використання автоматизованих паспортних систем, що забезпечують облік громадян, які проживають у цих країнах. В основу цих систем покладено банк даних про населення, який заповнюється при одержанні або заміні паспорта, при зміні громадянства або місця проживання, та автоматизоване оформлення машинозчитуваних паспортних документів — традиційних паспортів-книжок і паспортних карток та віз (проїзних документів) у вигляді пластикових карток.

У 1995 році Інститутом кібернетики ім. В.  М. Глушкова НАН України разом з МВС України, Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України і Міжнародним центром інформаційних технологій «ІNТ» було розпочато розробку проекту Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС) України

Концепція створення ЄДАПС була затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 20. 01. 1997 р. № 40.

ЄДАПС є базовою системою обліку громадян, які проживають в Україні, і найважливішою складовою Державного реєстру фізичних осіб. Її створення визначено як один із напрямів інформатизації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у рамках завдань Національної програми інформатизації. Головною метою створення ЄДАПС України є підвищення ефективності роботи паспортних підрозділів органів внутрішніх справ, удосконалення інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних та інших органів, у функції яких входить облік населення України, підтримка прийняття рішень у сфері демографічної і соціальної політики держави. Впровадження ЄДАПС означає приведення паспортної системи у відповідність з вимогами Конституції України та світовою практикою і сприятиме підвищенню рівня безпеки громадян і держави в цілому.

За логічною структурою ЄДАПС являє собою трирівневу інформаційно-аналітичну систему.

Місцевий рівень ЄДАПС — це автоматизовані системи паспортних відділень районних УВС, які повинні забезпечувати вирішення таких задач:

  • введення даних з первинних документів (заяв про отримання паспорта, прописку, виписку), контроль і передача їх на вищі рів­ні системи;
  • введення в базу даних оцифрованих за допомогою сканера фотографій або фотографування за допомогою цифрової відеокамери;
  • введення в базу даних за допомогою сканера оцифрованих особистих підписів;
  • ведення бази даних про отримання і заміну паспортів громадянина України і паспортів для виїзду за кордон, прибуття і вибуття громадян, зміни їх сімейного стану і т. ін. ;
  • автоматизація документообігу (формування і друк адресних листків прибуття і вибуття, статталонів до них, звітів про роботу та ін. ) і забезпечення безпаперової технології оброблення даних;
  • взаємодія з іншими системами обліку громадян (реєстр плат­ників податків, реєстр населення, системи військового обліку, охорони здоров’я тощо);
  • інформаційне обслуговування запитів користувачів системи.

Регіональний рівень ЄДАПС — це автоматизовані системи адресних

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні