Єдність і взаємозв’язок завдань виховання дошкільників

активності дитини. Саме педагогічна взаємодія забезпечує самовиховання особистості як результат виховного впливу на дитину. Обов’язком вихователя є довіра до того, що дитина вміє, віра у її можливості, створення умов для цікавої діяльності, розвитку інтересів і здібностей, стимулювання вільного вибору, підтримка самостійної поведінки, прагнення зрозуміти те, що дитину по-справжньому хвилює, чому вона так поводиться, чого прагне. Саме педагог має бути для дитини еталоном демократичної, незалежної і гідної людської поведінки. У виховній роботі батьки і педагоги повинні забезпечити дитині гармонійний розвиток, не позбавляючи її права на особисте життя, підтримуючи в ній щастя дитинства.

 Час дошкільного дитинства є найоптимальнішим для розвитку особистості дитини, кожен рік якого є важливою сходинкою її зростання, що дало підстави назвати його “золотою порою життя”. У цьому віці дитина особливо потребує повноцінного спілкування з дорослими і однолітками, можливості самовияву, задоволення потреб, турботи про її щастя. Досягнуть успіху у вихованні ті батьки і педагоги, які гуманно, терпляче і вміло пов’язують вирішення завдань виховання дитини з її розвитком.


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К., 1999.
 2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. — К., 2002.
 3. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2.
 4. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисової. — К., 2002.
 5. Денисенко Н. Впровадження програми з валеології //Дошкільне виховання. — 1998. — № 9.
 6. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3—7 років у дитячих закладах. — К., 1992.
 7. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. — К., 1995.
 8. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання — життєва компетентність дитини //Дошкільне виховання. — 1999. — № 5.
 9. Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.
 10. Концепція дошкільного виховання в Україні. — К., 1993.
 11. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1999.
 12. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. — К., 1975.
 13. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. — К., 1987.
 14. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. — К., 1979.
 15. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
 16. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. — К., 1995.

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні