Європейське судочинство

ПЛАН

Історія формування Європейського Суду. 2

Принципи європейського судочинства. 4

Склад Суду. Бюро Суду. 6

Література. 12


Історія формування Європейського Суду.

 

Вступивша в силу 3 вересня “Європейська конвенція про захист прав та свобод людини” не тільки проголосила основоложні права людини, а й створила особливий механізм їх захисту.

Спочатку цей механізм включав три органи, які несли відповідальність по забезпеченню дотримання обов’язків, прийнятих на себе державами- учасниками Конвенції: Європейську Комісію з прав людини, Європейський Суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи.

З 1 листопада 1998 року, із вступом в силу Протоколу № 11 (прийнятий 11 травня 1994 року), перші два з цих органів були замінені єдиним, постійно діючим Європейським Судом з прав людини.

Європейський Суд з прав людини був створений в 1959 році згідно з Європейською Конвенцією про захист прав і свобод людини. В той час число членів членів Ради Європи було незначне. Зараз ця цифра виросла в декілька разів, а Європейська Конвенцією про захист прав і свобод людини ратифікована в 40 країнах- членах Ради Європи.

Розпочавши свою діяльність в 1959 році, Європейський Суд до кінця 1998 року розглянув більше тисячі справ, більшість з яких за скаргами громадян

Сьогодні можна сказати, що всі норми, які містяться в розділі I Конвенції, а також норми Протоколів, які доповнюють цей розділ, приміняються так як вони розтлумачені в рішеннях Європейського Суду.

Число суддів в складі Суду рівне числу держав-учасниць Конвенції. Члени Суду обираються Парламентською Асамблеєю Ради Європи з числа трьох Кандидатів, представлених кожною державою, на строк 6 років, з можливістю переобрання; судді повинні “мати високі моральні якості або відповідати вимогам, які висуваються для призначення на високу судову посаду, або ж бути правознавцями з визнаним авторитетом”. По досягненню 70 років Суддя повинен підти у відставку. Суд обирає свого Голову і одного або двох заступників Голови; судді отримують винагороду на основі поденної оплати праці.


Принципи європейського судочинства

Основними контрольними органами, створеними Європейською конвенцією, є Європейська Комісія з прав людини і Європейський Суд з прав людини.  У системі контролю європейської конвенції функції Комісії припускають, що вона виступає як би фільтром на шляху індивідуальних повідомлень до Європейського Суду.

Слухання мають відкритий характер, крім випадків, коли, через виняткові обставини Палата прийме інше рішення або з власної ініціативи, або на прохання сторони чи іншої заінтересованої особи.

Преса та відвідувачі можуть не допускатися в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, а також коли того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - в тій мірі, в якій це, на думку голови, в - при особливих обставинах, коли публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Після реєстрації скарги, доступ до всіх документів, які подаються до Секретаріату, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання є відкритим, крім випадків, коли голова палати, з причин, викладених у пункті 2 цього правила, не вирішить інакше за своєю ініціативою, або на прохання сторони чи іншої заінтересованої особи.

Будь-яке прохання про конфіденційність, висунуте повинно бути мотивованим і зазначено, чи повністю або частково закрити доступ до слухання або, залежно від обставин, документам.  Правило 33 Регламенту Європейського Суду з прав людини від 4 листопада 1998 р. "Правила процедури суду"

Офіційними мовами Суду є

1 2 3 4