Європейське судочинство

Margarita TSATSA-NICOLOVSKA (Мадам Маргарита Тсатса-Ніколовска) Колишня республіка Югославії Македонія

32.  M.  Tudor PANTIRU (М. Тюдор Пантіру) Молдова

33.  Mme Hanne Sophie GREVE (Мадам Ханна Софія Греві) Норвегія

34.  M.  Andras BAKA (М. Андраш Бака) Угорщина

35.  M.  Rait MARUSTE (М. Райт Марусте) Естонія

36.  M.  Egils LEVITS (М. Егілс Левітс) Латвія

37.  M.  Kristaq TRAJA (М. Крістак Тража) Албанія

38.  Mme Snejana BOTOUCHAROVA (М. Сніжана Ботучарова) Болгарія

39.  M

 Peer LORENZEN (Пер Лоренцен) Данія

Для розгляду переданих йому справ Суд засідає в комісіях у складі трьох суддів, у палатах у складі семи суддів і Великою палатою у складі сімнадцяти суддів. Палати Суду на певний термін утворюють комітети.

Суддя, обраний від держави, що є стороною у справі, є ex officio членом палати або Великої палати; у разі відсутності такого судді або якщо він не може брати участь у засіданні, дана держава призначає особа, яка виступає в якості судді.

До складу Великої палати входять також Голова Суду, заступники Голови, голови палат та інші судді, які визначаються відповідно до Регламенту Суду.  У тих випадках, коли справа передається до Великої палати її не може засідати жоден суддя з палати, яка винесла постанову, за винятком голови палати та судді від відповідної держави, сторони у справі.  Стаття 27 Конвенція про захист прав людини та основних свобод

Велика палата складається із сімнадцяти суддів і трьох запасних суддів.  Велика палата утворюється на три роки і діє з моменту обрання осіб на посади голів та їх заступників.

До складу Великої палати входять Голова Суду, заступники Голови Суду і голови секцій.  З метою доукомплектування складу Великої палати, Суд на пленарному засіданні, за пропозицією Голови, ділить всіх суддів на дві групи, які повинні змінювати один одного кожні дев'ять місяців і склад яких має, по можливості, бути географічно збалансованим і відображати різні правові системи держав-учасниць Конвенції.  Судді та запасні судді в судових складах з розгляду будь-якої справи, спрямованого на розгляд Великої палати протягом кожного дев'ятимісячного періоду, призначаються по черзі в рамках кожної групи; вони залишаються членами Великої палати до завершення судового розгляду, навіть після закінчення терміну їхніх повноважень суддів.

Комітет у складі п'яти суддів Великої палати, покликана розглядати клопотання. Утворюється з:

- Голови Суду,

- Голови секцій або, якщо вони позбавлені можливості брати участь у засіданні, їх заступників, крім Секції, з якої було сформовано палату, що розглядала справу, щодо якої подано прохання про направлення до Великої палати, - додаткового судді, призначеного в порядку черговості з числа суддів, що розглядали цю справу в палаті.

Суддя, обраний від держави, який виступає стороною в справі, або є її громадянином, не може бути членом колегії.

Кожен член Комітету, який не може брати участь у засіданні, замінюється іншим суддею, не розглядав цю справу в палаті і який призначається в порядку черговості.  Правило 24 Регламенту а Європейського Суду з прав людини від 4 листопада 1998 р. "Правила процедури суду"

Палати створюються на пленарному засіданні Суду, за пропозицією Голови на термін три роки і діють з моменту обрання Голів та їх заступників.  Має бути створено принаймні чотири секції.

Кожен суддя повинен бути членом однієї із секцій.  Склад секцій має бути збалансований за географічним і статевою ознакою і повинен відображати різні системи права Договірних Сторін.

У випадках, коли суддя перестає бути членом Суду до спливу строку, на який було створено секцію, місце в секції посідає його наступник цього судді в якості члена Суду.

Голова Суду може, як виняток,

1 2 3 4