Європейське судочинство

вносити зміни до складу секцій, якщо цього вимагають обставини. За пропозицією Голови на пленарному засіданні може бути створено додаткову секцію. Правило 25 Регламенту а Європейського Суду з прав людини від 4 листопада 1998 р. "Правила процедури суду"

Повноваження Великої палати:

· Приймає рішення щодо заяв, коли яка-небудь палата відмовляється юрисдикцію або якщо справу було передано їй;

· Розглядає запити про надання консультативних висновків. Стаття 31 Конвенція про захист прав людини та основних свобод.

Комісії у складі трьох суддів однієї секції, створюються Конвенції. Кількість комісій Головою Суду після проведення консультацій з головами секцій.. Комісії створюються строком на дванадцять місяців зі складу членів кожної секції за ротацією, за винятком голови секції. Судді секції, які не входять до складу будь-якого Комітету, може бути призначені замість тих членів комісії, які не можуть брати участі в засіданні. Обов'язки комісія очолюється виконуються тим з його членів, який має в ній старшинство Секції. Правило 27 Регламенту Європейського Суду з прав людини від 4 листопада 1998 р. "Правила процедури суду"

Секретаріат складається із канцелярій секцій, відповідно до кількості секціях, які утворені Судом, а також з відділів, які виконують необхідні для надання правових та адміністративних послуг.

Секретар секції допомагає секції здійснювати його функцій і в цьому йому може допомагати заступник секретаря секції. Правило 18 Регламенту Європейського Суду з прав людини від 4 листопада 1998 р. "Правила процедури суду"


Література

  1. Колосов Ю.А. Международное право Учебник., М,98.
  2. Жеребцов А. Н. «Международное Гуманитарное право». Курс лекций. Краснодар., 1998.
  3. Конюхова И.А. "Комментарий к Конституции Российской Федерации" Юрайт-Издат, 2006
  4. Каламкарян Р. А. Международное право. Учебное пособие. Эксмо, 2006
  5. Пушмин Э.А. Международный юридический процесс и международное право. Кемерово, 1990.
  6. Моника Маковей Учебно-методическое пособие. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Прецеденты и комментарии. М., 2001
  7. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека. М., 1992.
  8. Сборник решений Европейской комиссии по правам человека.

 

 

1 2 3 4