АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПЛАН

1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

2. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. .

3. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ.

5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РЕАГУВАННЯ. .

6. ОРГАНИ, ЯКІ НАКЛАДАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ. .

7. ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (як окрема галузь права) – це сукупність правових норм, якими регулюються суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Ознаки адміністративних правопорушень :

1. Протиправність (порушення норм кримінального права).

2. Суспільна шкідливість.

3. Провина.

4. Адміністративна караність.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ - протиправна, винна (зумисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством пе­редбачено адміністративну відповідальність (ст

9 КУпАП).

 

2. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Склад адміністративного правопорушення утворюють чотири елементи:

1. Суб’єкт – осудна особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка досягла до моменту здійснення проступку 16-річного віку.

2. Об’єкт проступку – суспільні відносини, блага, що охороняються адміністративним правом.

3. Суб’єктивна сторона – вина (умисел, необережність), мета, мотиви здійснення адміністра­тивного проступку.

4. Об’єктивна сторона – сукупність передбачених адміністративним законом ознак, що характеризують зовнішні прояви проступку – місце, час, спосіб і обстановка, що стосуються проступку, а також самі протиправні дії або бездіяльність.

 

3. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – одна з форм (видів) юридичної відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення (проступок), передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення або ін­шим НПА адміністративного законодавствам.

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність:

- крайня необхідність, якщо небезпека за даних обставин не могла бу­ти усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода (ст. 18 КУпАП);

- необхідна оборона, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони (ст. 19 КУпАП);

- неосудність особи, яка вчинила адміністративне правопорушення (ст. 20 КУпАП);

Обставини, що припиняють адміністративну відповідальність:

- передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу;

- малозначність правопорушення (обмеження усним зауваженням).

 

4. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ є мірою від­повідальності за скоєне і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила ад­міністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових право­порушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Вони визначені "Кодексом України про адміністративні правопорушен­ня" від 07. 12. 84р. , ст. 24, характеристики адміністративних стягнень визначені в ст. ст. 26-32.

Попередження – офіційний осуд порушника, оформлений письмово або зафіксований іншим

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні