Адаптивна-фізична реабілітація

Адаптивна-фізична реабілітація є складовою частиною загальної моделі реабілітації. Основною метою фізичного виховання є розвиток рухових функцій (навиків), а метою адаптивний-фізичної реабілітації (АФР) є корекція їх порушень з подальшим розвитком до норми. Основою адаптивний-фізичної реабілітації (АФР) є тренувальний процес (вдосконалення руху або рухового стереотипу). Гімнастична вправа (заняття, процедура або урок) є основним специфічним фізичним засобом, за допомогою якого досягається направлена дія на рух пацієнта. (Допоміжним засобом є тренажери). Адаптивний-фізична реабілітація дітей, підлітків і дорослих відрізняється своєрідністю. Відновлення рухового стереотипу у людей різного віку (діти, підлітки і дорослі) має свої особливості: дитина має фізичну залежність від грудного молока, підліток проходить період статевого дозрівання (пубертатний період), а доросла людина вже закінчила своє формування тіла (окостеніння і гнучкість). Саме статична ізометрична напруга, а не динамічні фізичні вправи дозволяють вирішувати коректувальні завдання. Особливе значення має рання стимуляція розвитку основних фізичних навиків (маніпуляційно-рухові і довільні). У основі АФР лежить онтогенетичні послідовна стимуляція рухового розвитку (мотогенез) з урахуванням якісних специфічних порушень, характерних для різних клінічних форм захворювання. За допомогою онтогенетичні орієнтованою кінезіотерапії здійснюється глибока розтяжка м'язів (перетяжка). Відновлення рухового стереотипу необхідно проводити поетапно (курсами) в ході спеціальних вправ, з урахуванням ступеня сформованості основних рухових функцій (навиків). За наявності спеціальних гімнастичних занять (АФР) можна на 100% виправити наявні рухові порушення і попередити формування патологічних рухових стереотипів.

1. Механізм адаптивний - фізичній реабілітації.

Дозоване пружно-статичне навантаження (розтягування) на поперечно-смугасту мускулатуру завжди веде до натягнення між сухожильно-м'язовим апаратом і окістям

Це означає, що при зміні пружного бар'єру відбувається регенерація м'язової тканини і мієлінізація нервових волокон. Таким чином, збільшення м'язових і нервових кліток відбувається тільки через розтягування з подальшим створенням функціональних блоків в різних суглобах. Фіксація в природному біомеханічному положенні дозволяє створити асептичне запалення в м'язі (закисляння або ацидоз). М'яз, як орган людини, виконує роль генератора, тобто перетворить енергію руху в електричний струм. На основі біологічного зворотного зв'язку або аферентації електричного сигналу формується збудження в руховому аналізаторі мозку. Збудження в ЦНС викликає диференціювання нейронів, а в подальшому їх регенерацію або проліфірацію. Дозрівання (мієлінізація) аксонів нервових клітин створює можливість вищої напруги в м'язах, а значить поліпшення рухових здібностей.

Диференціювання кліток з подальшою активацією митоза (один з видів розмноження кліток) можливе лише при дозованому пружно-статичному фізичному навантаженні. Тренування статичної витривалості дозволяє збільшити діапазон кислотно-лужної рівноваги в тканинах. Збільшення навантаження при знаходженні пацієнта в одному положенні завжди веде до збільшення потенціалу спокою в нервовій і м'язовій клітинах за допомогою зміни рН в синапсі. Таким чином, зміна зовнішніх умов за допомогою сухого витягнення обов'язково приводить до зміни гомеостазу в нервово-м'язовому апараті або гіпертрофії тканини. Організація рухів людини відбувається на декількох рівнях: рефлекторний, інстинктивний, свідомий і особовий. Регуляція рухового акту на межі між особовим і свідомим управлінням відбувається на рівні активних рухів (самостійне виконання).

Методично це здійснюється у вигляді гімнастичних вправ в ізометричному режимі. Регуляція рухового акту на межі між свідомим і інстинктивним управлінням відбувається на рівні пасивних рухів (за допомогою реабілітолога). Методично це здійснюється у вигляді фіксації пацієнта. Регуляція рухового акту на межі між інстинктивним і рефлекторним управлінням відбувається

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10