Адміністративні послуги - нова якість держави

План

Вступ.

1. Теоретичні засади.

2. Вади існуючої практики надання адміністративних послуг з погляду громадян.

3. Плата за адміністративні послуги.

4. Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг.

5. Визначення стандартів якості адміністративних послуг.

Висновок.

Використана література 


Вступ

Розбудова України як правової демократичної держави вимагає радикальної зміни пріоритетів у державній діяльності і принципів та форм відносин між владою і приватними (фізичними та юридичними) особами. Людина, її права та свободи відповідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю. Держава не управляє суспільством, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг.

Приватні особи є не прохачами у відносинах з органами влади, а споживачами послуг

Держава в особі публічних суб’єктів (органів державної влади та органів місцевого самоврядування) повинна орієнтуватися на потреби особи, так само як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача ("клієнта"), його запити та очікування.

 Крім ідеологічного значення категорії "послуг" держава зобов’язана зосередити увагу на вирішенні проблематики послуг також для того, щоб припинити використання органами виконавчої влади цієї сфери для заробляння коштів на власні потреби (йдеться про так звані "переліки платних послуг"). Діяльність органів виконавчої влади вимагає впорядкування в цій частині.  


1. Теоретичні засади 

Для наведення ладу в сфері послуг та впровадження в діяльність держави науково обгрунтованої теорії процесу надання послуг необхідно керуватися єдиними теоретичними засадами, в тому числі щодо розуміння понять, видів та ознак публічних послуг.

 Будь-які послуги - це скерована на задоволення певних потреб особи діяльність, яка здійснюється за її зверненням. Публічні послуги - це всі послуги, що надаються публічним (державним та самоврядним) сектором або іншими суб’єктами за рахунок публічних коштів.

 За ознаками суб’єкта, котрий надає публічні послуги, необхідно розрізняти три види послуг.

 Державні послуги - це послуги, що надаються органами державної влади (насамперед, виконавчої) та державними підприємствами, установами й організаціями. До числа державних послуг відносяться також послуги, які надаються недержавними організаціями в порядку виконання делегованих повноважень тощо. У цьому випадку на перше місце для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе за це відповідальність та джерело фінансування надання даного виду послуг, тобто вид бюджету.

 Муніципальні (комунальні) послуги - це послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами й організаціями.

 Державні та муніципальні послуги, разом узяті, складають сферу публічних послуг.

 З метою підвищення ефективності державного управління і місцевого самоврядування особливу увагу необхідно звертати на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Досягненню цієї мети слугує категорія "адміністративних послуг".

 Адміністративні послуги - це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (адміністративними органами) і надання

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні