Адміністративний арешт активів платників податків

План

Вступ

Теоретичне питання: Адміністративний арешт активів платників податків 

Ситуаційне завдання

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

1. Адміністративний арешт активів платника податків (далі-арешт активів) є виключним способом забезпечення можливості погашення його податкового боргу.

2. Арешт активів може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

а) платник податків порушує правила відчуження активів, визначені частиною четвертою статті 16057 цього Кодексу;

б) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

в) платника податків, який отримав податкове повідомлення або має податковий борг, визнано неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими ніж податкові, крім випадків, коли стосовно такого платника податків запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з порушенням щодо нього провадження у справі про банкрутство;

г) платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби України до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

д) відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, спеціальні дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій;

е) відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби України, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до закону, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, здійснює дії з переведення активів за межі України, їх приховування або передачі іншим особам.

3. Арешт активів полягає у забороні платнику податків вчиняти будь-які дії щодо своїх активів, які підлягають такому арешту, крім дій з їх охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.

4. Арешт може бути накладено на будь-які активи юридичної особи або фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця - на будь-які її активи, крім тих, що не підлягають арешту згідно із законодавством України та арешту коштів на рахунку платника податків.

5. Арешт активів може бути повним або умовним.

Повним арештом активів визнається виключна заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження, володіння або користування його активами, з їх тимчасовим вилученням або без такого. У разі вилучення активів ризик, пов'язаний з їх зберіганням або втратою їх функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який прийняв рішення про таке вилучення.

Умовним арештом активів визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на такі активи, який полягає в обов'язковому попередньому отримані дозволу керівника відповідного органу державної податкової служби на здіснення будь-якої операції платника податків з такими активами. Зазначений дозвіл може бути наданий керівником органу державної податкової служби України, якщо за висновком податкового керуючого здійснення окремої операції платником податків не призведе до збільшення його

1 2 3 4 5 6 7 8