Адміністративно-правове регулювання у сфері митної справи

План

1 Законодавство України з питань митної справи

2 Органи державного управління митною справою та їх завдання

3 Відповідальність порушення митного законодавства

 

1. Законодавство України з питань митної справи

Відповідно до статті 7 Митного Кодексу України законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, Митного Кодексу України, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 3 МКУ, а також з виданих на їх основі актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

  Відносини, пов’язані зі справлянням митних платежів, регулюються податковим законодавством України, а в частині, що не охоплюється ним – МКУ.

Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені МКУ та іншими законами України, то застосовуються правила міжнародного договору.

 Якщо міжнародним договором України, затвердження чи прийняття якого або приєднання до якого відбулося у формі указу Президента України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені актами Президента України, то застосовуються правила міжнародного договору.

 Якщо міжнародним договором України, затвердження чи прийняття якого або приєднання до якого відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені актами Кабінету Міністрів України, то застосовуються правила міжнародного договору.

 Якщо міжнародним договором України, затвердження чи прийняття якого або приєднання до якого відбулося у формі відомчого нормативно-правового акта міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені відомчими нормативно-правовими актами, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

2. Органи державного управління митною справою та їх завдання

Органами державного управління митною справою є:

1

Верховна Рада України;

2. Президент України;

3. Кабінет Міністрів України (відповідно до ч. 4 ст. 3 МКУ КМУ організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку, координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи);

4. Міністр Фінансів України;

5. Державна Митна Служба України.

 Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №582/2011 Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр)

  Держмитслужба України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

Держмитслужба України у своїй діяльності керується

Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністра, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

Основними завданнями Держмитслужби України є:

 1) внесення

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні