Адміністративно-правове регулювання у сфері митної справи 1

План

1. Загальна характеристика митної справи як об’єкта адміністративно-правового регулювання

2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання митної справи в Україні.

3. Митний контроль, його форми.

4. Митний режим, його види.

5. Відповідальність за порушення митних правил.

Використана література

1. Загальна характеристика митної справи як об'єкта адміністративно-правового регулювання

Реалії сьогодення України свідчать про те, що митна справа відіграє надзвичайно важливу роль у справі поповнення бюджету країни. Згідно з підрахунками, гроші, що їх держава отримує від різноманітних митних тарифів і зборів, забезпечують понад 20% надходжень до державного бюджету, і за цим показником митна справа посідає друге місце після збирання податків.

Митна справа - це складова зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, за рахунок якої організовується та забезпечується порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з установленням і справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України.

Державне управління митною справою забезпечує проведення та реалізацію єдиної митної політики в державі. Митна політика - це система принципів і напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних Інтересів та безпеки за допомоги митно-тарифних і нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. При цьому митне регулювання здійснюється на основі принципів:

1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;

3) законності;

4) единого порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

5) системності;

6) ефективності;

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;

8) гласності та прозорості (Митний кодекс України).

Орієнтуючись на особливу важливість митної справи у забезпеченні діяльності держави, слід указати на обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового (державного) регулювання у митній сфері

Йдеться про таке.

1. Митна справа - основа зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності та держави в цілому. Саме за допомоги належного регулювання питань, пов'язаних із функціонуванням митної справи, держава забезпечує якісне забезпечення та вплив на зовнішньоекономічну складову економіки. Формуючи адекватні митні тарифи та збори, держава формує підстави для належного розвитку вітчизняного виробництва, конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках.

2. Доходи, отримані від діяльності митної служби, забезпечують реалізацію соціальних зобов'язань держави (виплата пенсій, грошової допомоги, заробітної платні у бюджетній сфері, підтримка невиробничих сфер тощо). Керуючись високим відсотком формування державного бюджету, що забезпечується митницями, зрозуміло, що вказані фінанси є суттєвими для держави. Перш за все йдеться про мито. Мито - податок на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України.

3. Захист економічних інтересів держави. Регулюючи за допомоги митних механізмів (зокрема розміру ввізного чи вивізного мита) надходження товарів іноземного виробництва в Україну, чи вітчизняних товарів за кордон, держава має змогу суттєво впливати на захист своїх економічних інтересів і, відповідно, на захист і забезпечення економічних інтересів громадян держави.

4. Боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил. Юридична енциклопедія (2001 р. ) містить визначення, згідно з яким контрабанда (італ. contrabando, від contra - проти і bando - урядовий указ) - незаконне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні