Адміністративно-правові відносини їх особливості та види (у контексті адміністративної реформи)

План

Вступ

Розділ І. Поняття адміністративно-правових відносини.      

1. 1 Сутність адміністративно-правових відносин.       

1. 2 Адміністративно-правові та суспільні відносини.  

1. 3 Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми.    

1. 4 Адміністративно-правові відносини та юридичні факти.  

1. 5 Особливості адміністративно-правових відносин  

Розділ ІІ. Види адміністративних правовідносин.        

2. 1. Основні і неосновні адміністративні правовідносини.    

2. 2. Субординацій і координаційні адміністративні правовідносини.      

2

3. Вертикальні горизонтальні правовідносини в адміністративному праві.   

2. 4. Внутрішньоапаратні і неапаратні правовідносини.         

Розділ IІІ. Адміністративно правові відносини в контексті розвитку адміністративного права та адмінреформи.         

Висновок     

Список літератури        

Вступ

Адміністративне право – одна із провідних галузей у правовій системі України, це склане соціально-юридичне утворення, в якому відображаються матеріальні, ідеологічні та інші відносини, що існують у суспільстві. Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інструментом у регулювання діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування. державних і недержавних підприємств, установ та організацій.

Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, становить комплекс юридичних норм і може бути представлене як їх організована сукупність. Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою і обов'язкове для всіх суб'єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юридичних норм регулюються (встановлюються, змінюються,припиняються) правові відносини, тобто вони виступають регулюючим засобом щодо предмета тієї чи іншої галузі права. Норми концентрують у собі державно-владні веління, за невиконання яких передбачене вжиття заходів впливу. Отже, головне призначення юридичних норм – це забезпечення детального, точного та визначеного нормативного регулювання суспільних відносин.

  Адміністративно-правові відносини - це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, що складаються у сфері діяльності виконавчої влади.

  Адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин, різноманітних по своєму характеру, юридичному змісту, по їх учасниках. Їм властиві всі основні ознаки будь-якого правовідношення, якось: первинність правових норм, унаслідок чого правовідношення є результат регулюючої дії на дане суспільне відношення даної правової норми, що надає йому юридичну форму; регламентація правовою нормою дій (поведінки) сторін цього відношення; кореспонденція взаємних обов'язків і право сторін правовідношення, визначувана нормою і т. п.

  Проте слід виділити деякі особливості, доповнюючи цю загальну характеристику і здатні служити основою для відмежування адміністративно-правових відносин від інших видів правовідносин. До таких особливостей відносяться:

  - має рацію і обов'язки сторін даних відносин пов'язані з діяльністю виконавських органів держави і інших суб'єктів виконавчої влади;

  - завжди одній із сторін в таких відносинах виступає суб'єкт адміністративної влади (орган, посадова особа, недержавна організація, наділені державно-владними повноваженнями);

  - адміністративні правовідносини практично завжди виникають за ініціативою однієї із сторін;

  - якщо відбулося порушення адміністративно-правової норми, то порушник несе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні