Adobe Page Макер - перша настільна видавнича система

План

1.         Загальна характеристика видавничої системи Adobe Page Maker 7. 0

2.         Призначення основних команд меню програми Page Maker 7. 0

 

1. Видавнича система Adobe Page Maker

Видавничі системи призначені для верстки і підготовки до друку різної друкарської продукції. Підготовка тексту, ілюстрацій і графічних елементів для оформлення видань відбувається, в основному, в інших програмах відповідного призначення (текст — в текстових редакторах, графіка — в графічних редакторах). У видавничих системах розробляють макети сторінок видань, проводять розміщення тексту і графічних об'єктів, їх компоновку на сторінках, а також здійснюють підготовку видання до виводу на друк.

Adobe PageMaker — популярна, легка в освоєнні професійна видавнича система на її прикладі познайомимося з термінологією, прийомами роботи, особливостями видавничих систем.

Видавнича система Adobe PageMaker — програма для професійної комп'ютерної верстки різних публікацій: газет, журналів, книг, рекламно-інформаційних листів і буклетів. Можливості програми:

− робота з великими блоками тексту, що є одним з найважливіших її переваг;

− можливість об'єднання окремих документів (що містять до 1000 сторінок) в книгу з крізною нумерацією;

− перевірка орфографії українського тексту, автоматична розстановка перенесень;

− багатоколонна верстка тексту;

− автоматичне створення змісту і наочних покажчиків;

− засоби роботи з графікою;

− різні варіанти обтікання текстами ілюстрацій;

− імпорт файлів різних форматів;

− робота з шарами;

− використання модульних сіток;

− створення сторінок-шаблонів, використання різних сторінок-шаблонів в одній публікації;

− автоматичний спуск смуг;

− експорт файлів в різні формати, зокрема в HTML-формат, PDF-формат;

− робота з декількома публікаціями одночасно;

− вбудований редактор текстів, табличний редактор.

До недоліків системи відносять обмежений набір команд для роботи з графікою, відсутність редактора для формул, можливості автоматичного створення виносок, можливість тільки одного відкоту і деякі інші.

Файли, створені в PageMaker, називають публікаціями

Версія програми 7. 0 створює публікації з розширенням pmd, дозволяє відкривати публікації попередніх версій програми — 6. 0 і 6. 5, а також зберігати копії публікації у форматі 6. 5, тобто у форматі попередньої версії (розширення pmt). Ще один формат, в якому можна зберігати публікації, — це формат шаблону (розширення pmt). Шаблон можна використовувати для створення інших публікацій.

Робота із зображеннями

Видавнича система PageMaker може працювати з графічними файлами різних форматів. Найчастіше використовуються формати TIFF і EPS (рекомендується використовувати саме ці формати), також можуть використовуватися формати JPEG, GIF, PSD, PCD і ін.

Розміщення зображень

Зображення можна розмістити в публікації у вигляді окремих об'єктів (незалежних або прив'язаних до тексту) і у фрейми.

Здійснювати вставку ілюстрації в публікацію можна двома способами.

Об Перший спосіб — ілюстрація у вигляді незалежного об'єкту реалізується командою Файл | Помістити (File | Place). У діалоговому вікні, що відкривається

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні