Адресні соціальні допомоги 2

План

1. Економічні та соціальні наслідки заміни діючих пільг на адресну грошову допомогу населенню. . 3

2. Причини не користування пільгами серед бідних. 11

3. Право на соціальну допомогу осіб з обмеженими можливостями. 18

Список використаних джерел. 22

1. Економічні та соціальні наслідки заміни діючих пільг на адресну грошову допомогу населенню

Що ж являє собою сама адресна допомога та які переваги її запровадження замість системи пільг?

Адресна допомога – це форма соціальної допомоги, яку держава надає персонально малозабезпеченим працездатним чи непрацездатним громадянам, враховуючи потреби конкретної людини та після.

“Адресність ”допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на неї відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через надання відповідних документів. Адресність забезпечує ефективність допомоги. Часто адресна допомога має цільовий характер. Наприклад, у США малозабезпечені громадяни для збалансованого харчування можуть отримувати адресну допомогу за програмою “купонів на їжу ”(food stamps). Ця допомога може використовуватися на придбання харчових продуктів, але не може бути використана на алкогольні чи тютюнові вироби, вітаміни, медикаменти та інші нехарчові товари

Адресна допомога може надаватися у грошовій і негрошовій/натуральній формах. Наприклад, програма житлово-комунальних субсидій в Україні є прикладом адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям цільового характеру, яка надається в негрошовій формі. Адресна допомога може надаватися за критерієм малозабезпеченості, а також за іншими: належністю до певної категорії та/чи групи ризику. Наприклад, щоб отримати допомогу за “Спеціальною програмою посиленого харчування жінок, немовлят і дітей ”(The Special Supplemental Nutrition Program for Women,Infants,and Children) у США, особа повинна належати до однієї з категорій (вагітні жінки, жінки впродовж шести місяців після народження дитини, жінки, які годують дітей грудьми;немовлята віком до року, діти віком до п’яти років),бути малозабезпеченою, проживати в тому штаті, у якому вона звертається по допомогу, та підлягати ризику недоїдання, що має бути підтверджено лікарем. Особливістю цієї програми є те, що вона надає допомогу в натуральній формі.

Загалом можна виокремити та переваги адресної допомоги порівняно з пільгами, а саме:

• адресна допомога краще забезпечує соціальну справедливість, оскільки неодмінною умовою її надання є малозабезпеченість. Отже, держава підтримуватиме лише тих, хто найбільше цього потребує;

• адресна допомога ефективніша, оскільки цільовий характер адресної допомоги дає змогу не розпорошувати ресурси, а спрямовувати їх тим особам і на ті цілі, які є пріоритетними. Це дає можливість збільшити підтримку найнужденніших за інших рівних умов;

• адресна допомога забезпечує ринкові розрахунки між різними економічними агентами, що сприяє поліпшенню фінансового стану підприємств – надавачів пільгових послуг;

• адресна допомога сприяє економії, оскільки завжди обмежена на відміну від пільг, обсяги споживання яких не завжди нормовані;

• вартість адресної допомоги для бюджету може бути чітко підрахована (цю хибу системи пільг можна усунути адресним наданням пільг).

В Україні про введення адресної допомоги замість пільг у владі почали говорити вже давно. Проте від слів до діла вдалося перейти лише у 2002 році. Чиновники порахували і вирішили, що пільговики є тягарем для українського бюджету. За своїм соціальним статусом право на пільги має 31% населення України. Щороку на потреби пільговиків виділяється 22-23 млрд. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9