Акціонерна форма організації підприємств

План

Вступ

1. Форми організації підприємств.

2. Акціонерна форма організації підприємств та

особливості її функціонування.

3. Сучасний розвиток акціонерної форми організації підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні.

Висновки.

Список використаної літератури.

 

Вступ

Ретроспективний аналіз економічних процесів показує,що з розвитком банківської системи та кредитних відносин нерозривно пов’язане утворення акціонерних товариств (компаній). Акціонерна власність - це закономірний результат процесу розвитку і трансформації приватної власності, коли на визначеному етапі розвитку масштаби виробництва, рівень технології, система організації фінансів створюють передумови для принципово нової форми організації виробництва на базі добровільної участі акціонерів.

У країнах з розвинутими ринковими відносинами переважна частка товарної маси належить акціонерним товариствам, тобто тим, які належать не окремому капіталісту-підприємцю, а групі капіталістів-пайовиків. Так, у країнах з ринковою економікою на акціонерні форми господарства припадає 30-40% виробничих фондів.

Економіко-соціальна функція акціонування вже понад століття відіграє значну роль в економічному житті. Головне, в чому виявляє себе сучасна акціонерна власність - це механізм створення гнучкої системи економічних зв’язків між господарюючими суб’єктами,що оформлюються у формі перехресного і ланцюгового володіння акціями.

Перші акціонерні товариства виникли в Англії (англійська Ост-Індійська компанія, 1600р. ) і в Голландії (голландська Ост-Індійська компанія, 1602р. ). Потім, у XVII і XVIII ст. Були створені акціонерні товариства у Франції, Німеччині, Данії та інших країнах.

У XIX ст

такі товариства дістали значного поширення, а у XX ст. акціонерна форма підприємства стала пануючою в усіх розвинутих країнах. У США, наприклад, на частку акціонерних товариств нині припадає понад 90% валової продукції промисловості.

Поява акціонерних товариств пов’язана з розвитком і вдосконаленням продуктивних сил. Концентрація і спеціалізація виробництва поступово розширювали масштаби економічних зв’язків між підприємствами.

Основна причина виникнення акціонерних товариств полягає в протиріччі між зростаючим обсягом виробництва та обмеженими розмірами індивідуального капіталу. Поряд з цим слід зважити на постійну конкурентну боротьбу і суперечності в класі капіталістів.

Акціонерні товариства у своєму розвитку пройшли кілька етапів з властивими для кожного з них характерними особливостями.

Уся історія розвитку акціонерних товариств свідчить про те, що формування і методи її створення змінювалися залежно від потреб розвитку продуктивних сил та раціонального використання факторів виробництва. Головне – ці товариства утворилися не за рішеннями згори. Їх поява була зумовлена об’єктивними причинами. Якісний і кількісний розвиток продуктивних сил та факторів виробництва забезпечили для їх функціонування матеріальну основу.

Актуальність теми роботи визначається наступним.

Після здобуття незалежності в Україні почався процес роздержавлення підприємств. В процесі приватизації значна їх частина була перетворена на акціонерні товариства. Цей процес перетворення державних підприємств на акціонерні товариства має деякі відмінності поряд із створенням нових акціонерних товариств. За роки незалежності в економіці України що надзвичайно великої ваги в нашій економіці набув корпоративний сектор. В процесі приватизації вже створено понад 8,5 тисяч акціонерних товариств.

Акціонерна форма організації підприємства - порівняно нова для нашої країни.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні